Advokat Sjælland

  • Få 3 reelle tilbud fra advokater i Sjælland
  • Udfyld webskemaet på kun fire min.
  • Billig advokat - Du kan spare mange penge nu

Ageras Advokattilbud

Lokale vejnavne
Sjælland

Hybenvænget
Syrenvænget
Mosevej
Orupvej
Højkærgårdsvej
Smedebakken
Sandstien
Skelbyvej
Bellisvænget
Industrivej
Vinderupvej
Lille Valmosevej
Herluflille Møllevej
Sletskovvej
Isaksvej
Birkevænget
Bakkedraget
Høgevænget
Skellet
Nederlandsvej

Få 3 gode tilbud på advokat hjælp i region Sjælland

Få gratis og nemt 3 attraktive tilbud fra advokater i region Sjælland. Spar en masse penge og lad os gøre al det hårde arbejde med at skaffe tre godkendte tilbud til dig. Du får udelukkende tilbud fra kvalitetskontrollerede advokat firmaer på Sjælland, så du undgår efterfølgende dyre overraskelser.
Advokatfirmaerne konkurrerer med flere andre advokatfirmaer på Sjælland om din opgave. Det betyder at de tilbud du modtager, er rigtig konkurrencedygtige. Vores net af professionelle advokatfirmaer på Sjælland dækker alle sagsområder indenfor advokatfaget.
Det betyder, at vi kan håndtere alle typer af advokatsager – nemme som svære. Uanset om du mangler en billig advokat til en nem opgave som skødeskrivning, eller du har en kompliceret virksomhedssag, så finder vi de rigtige advokat firmaer på Sjælland, der er specialister i lige netop din advokatopgave

Hvad er tvangsarv?

Har du oprettet et testamente? I modsat fald gælder (normalt) reglerne om tvangsarv. Tvangsarv betyder, at en arving har krav på en vis del af arven, som du er tvunget til at respektere. Tvangsarven sætter altså en grænse for, hvad du kan bestemme i et testamente.
Udtrykket tvangsarvinger dækker de arvinger, der har et lovmæssigt krav på tvangsarv, det vil mere præcist sige livsarvinger og ægtefælle. Alle andre popentielle arvinger ifølge arveloven, f.eks. forældre, søskende, nevøer, niecer, onkler og tanter er med andre ord ikke tvangsarvinger.
Børn vedbliver altså med at være juridiske tvangsarvinger - også som voksne, hvor forældrene måske ikke længere mener, at de har flere økonomiske forpligtelser overfor dem. Har man for eksempel et barn, som man ikke har set i 30 år, er det stadig en tvangsarving.

Beregning af erhvervsevnetabs erstatning

Erstatningen udregnes ved at gange den opregulerede årsløn med 10, som er kapitaliseringsfaktoren. og gange beløbet med erhvervsevnetabsprocenten jf. erstatningsansvarslovens § 6. Erstatningen kan højst udgøre 8.712.500 kr. Der er ikke nogen maksimal årsløn, men udelukkende et maksimalt erstatningsbeløb.
Ved en årsløn på 250.000 kr. på skadestidspunktet og en årsløn efter skaden på 150.000 kr. mister skadelidte 100.000 kr., hvilket svarer til et erhvervsevnetab på 40 procent. Erstatningen er årslønnen på 250.000 kr. x 10 (kapitaliseringsfaktoren) x 40 procent (erhvervsevnetabet).
Regnestykket: 250.000 x 10 x 0.40 (svarer til 40 %) = 1.000.000 kr. i erstatning. Herefter fradrages for alder. Det betyder, at hvis skadelidte er 45 år på skadestidspunktet, fradrages 1 procent for hvert år, pågældende er over 29 år.

Udvalgt advokat fra postnummer 4160

Hans Henning Andersen
Kulerupvej 11
4140 Borup
CVR: 11484107
Hjemmeside
Advokatgården Sorø I/S
Torvet 4
4180 Sorø
CVR: 64063413
Hjemmeside
Advodan Slagelse I/S
Ndr.Ringgade 7
4200 Slagelse
CVR: 21356530
Hjemmeside