Advokat Lystrup

  • Få 3 tiptop tilbud fra advokater i Lystrup
  • Udfyld skemaet på mindre end 9 minutter
  • Billig advokat - Find en faguddannet fagmand her

Ageras Advokattilbud

Postnummer 8520
vejnavne

Lægårdsvej
Ellebæk Parkvej
Trige Skovvej
Bygaden
Ørnebakken
Indelukket
Kjærgårdsvej
Skårupgårdvej
Elleparken
Fyrrebakken
Rønnehaven
Bremårevej
Pannerupvej
Hasselhaven
Ørnehøjen
Solbærhaven
Lystrup Busvej
Elsted Kirkevej
Spergelbakken
Bygmarken

Få gratis 3 tilbud fra certificeret advokat i Lystrup

Er en testamentarisk bestemmelse, der begrænser skyldnerens arveret, behæftet med en mangel, der medfører nullitetsvirkning, erhverves arven af skyldneren og indgår derfor i boet. Det følger heraf, at skyldneren ikke kan give afkald på den. Er der inden konkursen skiftet på grundlag af en sådan bestemmelse, må det anses for et afkald på arv, der er tilfaldet skyldneren, hvorfor afkaldet efter sin art er omfattet af omstødelsesreglen i Konkursloven.
Der er ikke ganske harmoni mellem reglen i Konkursloven om, at kun en gyldig båndlæggelsesbestemmelse skal respekteres af arvingens konkursbo og reglen om, at et konkursbo normalt ikke kan rejse indsigelse imod et gældende testamente, som begrænser skyldnerens almindelige arveret. Få 3 perfekte tilbud på en erfaren advokat i Lystrup: Indsend din advokatopgave på et par minutter og spar 23-26 procent på advokatsalæret.

Særeje ifølge gaveyders bestemmelse

Kan der være tvivl om, at gavemomentet er tilstrækkeligt til, at hele det overdragne bliver særeje, vil usikkerheden kunne afhjælpes ved en særejeægtepagt. Dette har dog kun umiddelbart effekt for så vidt angår et bestående ægteskab; ikke for ægteskaber, der senere indgås.
Bliver hele aktivet særeje i kraft af en delvis gave, vil det efter omstændighederne kunne begrunde et vederlagskrav. Der er så vidt ses ikke i lovændringens forarbejder taget stilling til, om adgangen til brøkdelssæreje kan antages at få betydning for spørgsmålet, om et aktiv kan blive særeje ved delvis gave.
Ud fra den betragtning, at det stemmer med gaveyders ønske, at så stor en del som muligt bliver særeje, vil det være nærliggende at antage, at en til gaven svarende brøkdel af aktivet kan blive særeje.

Sammenlign firmaernes priser

Advokatkontorer i Lystrup påtager sig eksempelvis disse type af sager.
  • Konkurrencebegrænsninger
  • Lejesager
  • Mortifikation af ejerpantebreve
  • Opsigelsesskrivelser
  • Personskade

Lokal advokat fra postnummer 8520

Advokaterne Passagen
Passagen 4
8500 Grenaa
CVR: 15188693
Hjemmeside
Advokat Birthe Valentin
Lindevej 2
8543 Hornslet
CVR: 29885869
Hjemmeside
Advokatfirma Anita Stanek
Egevej 12, Løgten
8541 Skødstrup
CVR: 12429444
Hjemmeside