Advokat Brønderslev

  • Få 3 perfekte tilbud fra advokater i Brønderslev
  • Udfyld skemaet online på kun 6 min.
  • Billig advokat - Du får tilbud fra velegnede firmaer

Ageras Advokattilbud

Veje 9700 Brønderslev

Svinget
Sønder Engvej
Slåenvej
Niels W Gades Kvt
Nørregade
Odinsvej
Lollandsgade
Værkstedsvej
Mellergårdsvej
Ladefogedvej
Lilleåvej
Ny Hammelmosevej
Rødbøgen
Vestergårdsgade
Sveavej
Vibsigvej
Skt Hansgade
Peter Heises Kvarter
Knolden
Tværgade

Få gratis 3 tilbud på advokat assistance i Brønderslev

Har en notar i sin påtegning på testamentet i overensstemmelse med påbuddet i arvelovens § 63 angivet, at testator er i stand til fomuftsmæssigt at oprette testamente, skal det anses for bevist, medmindre særlige omstændigheder giver grund til at betvivle påtegningens rigtighed.
En tilsvarende formodning gælder ikke, selv om vidner på et testamente har anført en tilsvarende påtegning. Få 3 kontante tilbud på en advokat i Brønderslev kommune. Udfyld webskemaet med oplysninger om din sag og indsend den med et tryk på en knap. To dage senere får du 3 super advokattilbud.
Testamente oprettet af en mindreårig eller af en testator, der manglede evnen til at råde fornuftsmæssigt, er kun anfægteligt. Er testamentet oprettet af et lille barn, der ikke forstår betydningen deraf, eller var testator ganske afsindig eller nær bevidstløshed, vil testamentet derfor være en nullitet.

Gave uden ægtepagt

Gave der består af livsforsikring, overlevelsesrente eller lignende forsørgelse for den anden ægtefælle. kan ligeledes gives uden ægtepagt. Ikke enhver indsættelse af en begunstiget i en livsforsikringspolice er en gave, idet forsikringstageren kan ophæve policen og få udbetalt tilbagekøbsværdien eller på anden måde råde over forsikringen.jævnfør FAL § 108, stk. 1.
Er indsættelsen gjort uigenkaldelig, er forsikringstageren afskåret fra at råde over policen i strid med den begunstigedes ret, jævnfør § 108, stk. 2. En sådan uigenkaldelig indsættelse vil være en gave, hvis den sker vederlagsfrit, men kan altså ske uden oprettelse af ægtepagt.
Den gave, der består i helt eller delvist afkald på boslod i forbindelse med skifte ved separation eller skilsmisse. kan gyldigt gives uden oprettelse af ægtepagt. jævnfør U 1957.391.

Lad lokale firmaer løse din opgave

Få 3 tilbud på juridisk advokat bistand - uanset hvor du bor i Brønderslev kommune:
  • Stenum
  • Serritslev
  • Kirkholt
  • Svennum
  • Hallund

Tilfældig advokat fra 9700

LN Advokater
Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev
CVR: 32477488
Hjemmeside
Advokathus Nord
Godsbanegade 21
9700 Brønderslev
CVR: 34431183
Hjemmeside
Kringelbach Advokatfirma
Ådalen 385
9700 Brønderslev
CVR: 36102004
Hjemmeside