✍️Ægtepagt om særeje

  • Få udarbejdet en ægtepagt

  • Bestil 3 tilbud på opgaven

  • Spar let 27% på en ægtepagt

Der kan ikke fås 3 tilbud for nærværende

✍️ Hvad er en ægtepagt

En ægtepagt (Prenuptial Agreement) er en beskrivelse af, hvordan alle ejendele skal fordeles mellem to ægtefæller i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. En ægtepagt kan oprettes både før og efter et ægteskabs indgåelse. Begge ægtefæller skal være enige om ægtepagtens indhold, og skal underskrives af begge parter – både fysisk og digitalt via NEMID. Dette skal gøres i forbindelse med tinglysningen af ægtepagten. Man kan både oprette særeje over bestemte aktiver, og over alt, hvad hver især ejer inden ægteskabet. Ligeledes kan man oprette en ægtepagt med særeje over alt, hvad der erhverves i ægteskabet, ligesom særejet kan gøres tidsbegrænset osv. Der findes mange forskellige kombinationer, og derfor anbefaler vi altid, at man får en snak med en advokat med speciale i ægtepagter, så man får den bedst mulige rådgivning.
Indgåelse af ægteskab betyder normalt, at to mennesker gerne vil være sammen resten af ens liv. Desværre viser det sig ofte ikke at holde stik, og i praksis ender over 40% af alle danske ægteskaber med skilsmisse.
Et ægteskab betyder som udgangspunkt formuefællesskab dvs. at alle de to ægtefællers samlede aktiver indgår i fællesformuen. Denne fællesformue skal derfor deles ligeligt mellem parterne i tilfælde af skilsmisse, separation eller død.

3 tilbud ægtepagt: Klik på den grønne knap og afsend din advokatopgave på bare 6 minutter

 ✍️  

Hvilke advokatopgaver kan man sikre sig eftertragtede tilbud på?

På 3advokattilbud.dk kan du hente kanontilbud på lige ved alle former for advokatopgaver - i øvrigt med overordentlig godt nedslag. Her kan nævnes forældremyndighed, rådgivers disciplinæransvar, advokatforbehold eller lejesager.

 ✍️  

Hvordan virker 3advokattilbud.dk?

Når du har afleveret advokatopgaven via webskemaet, distribueres den videre til uovertrufne advokatfirmaer for eksempel i Egedal kommune. De 3 hurtigste firmaer henter dit tlfnr og/eller email, og kontakter dig herefter selv med priser og tilbud (eller et ønske om at komme forbi og se på advokatsagen først).

 ✍️  

I hvor god tid skal man indhente gode advokattilbud?

Der skal i gennemsnit ikke bruges mere end 1-2 arbejdsdage på at validere og videresende din advokatopgave. Derefter bliver du kontaktet af rigtige advokatkontorer og de mest interesserede gør det samme dag. På 2-3 arbejdsdage har du alle 3 advokattilbud.

✍️ Tag en sund beslutning og bestil op til 3 fortrinlige tilbud

Tillykke! Du er kommet til det rette sted, hvor du let sparer 51 % på et billigt advokatfirma. Samtlige adresser i for eksempel Brønderslev er dækket af vores gruppe af komplette advokater og vi kan hjælpe dig med din opgave, lige meget hvor i for eksempel Brønderslev du befinder dig. 3advokattilbud.dk er den førende advokattjeneste i kongeriget, hvor vi meget gerne står for at lokalisere 2-3 tilbud på alle former for advokatopgaver.
Her er den hurtigste advokatservice online, hvor vi tilbyder at samle hele 3 nyttige tilbud på alle former for advokatarbejde. Find prisbillige specialisttilbud og få allerbedste kvalitet fra venlige specialister. Her kommer du i kontakt med produktive advokatfirmaer på rabattjenesten 3advokattilbud.dk, hvor du gratis og lynhurtigt kan sammenligne tilbud på advokatopgaven.
Sys Holmetoft, Brønderslev: Vores husstand indhentede omgående 3 gangbare tilbud og Advokatfirma Elna Barsøe blev valgt til at arbejde på opgaven "seriesalg" i Brønderslev. Vi var godt tilfredse med det endelige resultat. Vi opstøver den bedste pris på ingen tid og tilbudsbestilling er 100 procent uforpligtende • Man har intet at tabe. Betal mindre for et tilbud - i for eksempel Brønderslev er der ingen pludselige udgifter ved at bestille 3 advokattilbud.

Der kan ikke bestilles 3 tilbud lige nuSkilsmisse og delingsformue i et ægteskab

Når der er såkaldt delingsformue i et ægteskab, kan der opstå problemer ved skilsmisse og/eller død. Såfremt der ikke er oprettet en ægtepagt med særeje, skal der udarbejdes en ovesigt over begge ægtefællers aktiver og passiver. Denne delingsformue skal herefter deles ligeligt mellem parterne uanset hvor mange aktiver hver part har haft. Der er flere kvinder, der gennem tiden er blevet millionærer ved at blive skilt fra deres rige mænd.
Hvis der er stor forskel på ægtefællernes formue, så kan det være en god idé at oprette en ægtepagt med særeje. På den måde kan man sikre sine aktiver.
Hvis der er særbørn i ægteskabet, kan det ligeledes være praktisk at oprette et særeje i en ægtepagt for på den måde både at sikre den længstlevende, men også sikre, at særbørnene får deres del af arven. Er der særbørn i ægteskabet, anbefaler vi også, at der oprettes et testamente. I testamentet kan der tages stilling til, hvordan en arv skal deles efter længstlevende.
Samlevende kan ikke oprette en ægtepagt, idet kun kommende ægtefæller eller ægtefæller kan oprette en sådan. For at undgå problemer, anbefaler vi, at samlevende indgår en samejeoverenskomst vedr. fast ejendom eller andelsbolig, eller som minimum indgår en generel samlivskontrakt. Såfremt man ønsker at begunstige hinanden mest muligt som samlever, kan man efter den nye arvelov oprette et udvidet samlevertestamente. Med et sådant testamente arver man hinanden, stort set som var man ægtefæller. Der er flere slags særeje med hver deres fordele og ulemper:
  • Fuldstændigt særeje
  • Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje
  • Kombinationssæreje
  • Skilsmissesæreje


Domme afsagt om ægtepagter

I TFA 2012341 fandt landsretten, at der var tale om en dødslejegave i en situation, hvor gavegivers døtre havde hævet et beløb i henhold til en fuldmagt udstedt af gavegiver fire dage før sin død. Gavegiver havde cancer i terminalstadiet og havde afslået at tage imod dialysebehandling, hvorefter han samme dag, som han udstedte fuldmagten, havde fået at vide af lægen, at han forventedes at dø ugen efter. Retspraksis for de hidtidige dødslejegaver må fortsat kunne give en vis vejledning for, om giveren havde forudset sin død som nært forestående, således at gaven må anses for motiveret i dette forhold.
I U l988.l7l realiserede og gav en uhelbredelig syg ca. 25 dage før sin død provenuet fra sine væsentligste aktiver til en fond. Da vedkommende selv forudså sin snarlige død, og henset til gavens omfang, ansås gaven for en dødslejegave. Tilsvarende TFA 2009.209/2, hvor retten fandt, at overdragelse af gaver til børn var motiveret af, at giveren anså sin død som nært forestående, og at hun ved sin disposition havde til hensigt at omgå boafgiftspligten, selvom det blev lagt til grund, at giveren oprindeligt havde stillet sine børn gaven i udsigt, hvis de gav afkald på skifte i anledning af en planlagt indgåelse af ægteskab. Et lignende eksempel på en ugyldig gave er TFA 2008.446, hvor en kvinde den dag, hun døde, havde bortgivet alle sine værdipapirer, der udgjorde cirka en tredjedel af hendes samlede aktiver, da der på baggrund af hendes sygehusjournal ikke var tvivl om, at hun lå for døden på overdragelsestidspunktet.

 ✍️  

Godt og vel 111.000 opgaver er blevet formidlet siden 2017 og frem til d. 20. juli 2024.


Grundet travlhed er "Få 3 tilbud" pt. ikke aktivVirksomme advokater i hele kongeriget

Sagførerne I/S

Møllegårdsvej 1
8200 Risskov
CVR: 26329361
www.sagfoererne.dk

Advokat Peter Scheibel

Torvet 4
3400 Hillerød
CVR: 67656318
Tlf. 48260150

Henrik Villumsen Lawfirm

Præsteager 15
8200 Aarhus N
CVR: 29454345
www.henrik-villumsen-lawfirm.com