Advokat Odense

  • Få 3 tiptop tilbud på advokater i Odense
  • Udfyld webformularen på under ni minutter
  • Billig advokat - Spar let 25% i dag

Ageras Advokattilbud

Eksempler på
vejnavne i 5000

Brandts Torv
Frederiksgade
Haugstedsgade
Bangs Boder
Georgsgade
Drosselvej
Godthåbsgade
Blæsenborg
Edisonsvej
Bågø Havekoloni
Damhusvej
Birkholmvænget
Astrupvej
Fælledvej
Ankergade
Færøgade
Christiansgade
Bjørnøvænget
Elisevej
Englandsgade

Få 3 gennemarbejdede tilbud fra advokat i Odense

Du er havnet det helt rigtige sted, såfremt du søger efter en kompetent og billig advokat i Odense. Her kan du nemlig - fuldstændig gratis og enkelt - modtage 2-3 hurtige tilbud fra professionelle solide advokatfirmaer, der gerne vil påtage sig at løse din advokatopgave.
Udfyld online formularen på fem minutter og få tre kontante tilbud fra solide advokater i Odense. De udvalgte advokatfirmaer i Odense by konkurrerer om din advokatopgave og dermed er du sikret, at du får nogle yderst favorable og attraktive tilbud. Bestil 3 personlige tilbud allerede i dag!
Det følger af reglen i Arveloven § 99, stk. 2, at de kun finder anvendelse, når arveladeren er død efter lovens ikrafttræden den l. januar 2008. Er arvelader død tidligere, finder de hidtidige regler anvendelse. Der vil derfor i en årrække kunne eksistere båndlagte kapitaler, der er omfattet af de tidlige regler.

En advokat med speciale i lejeloven

Lejelovgivningen er en svært tilgængelig og omfangsrig lovjungle. En advokat med speciale i lejeloven kan rådgive i alle erhvervslejeforhold, f.eks. om lejenedsættelse, lejeforhøjelse og opsigelsesadgang. Det er altid en god ide at få afklaret rettighederne i et lejeforhold.
Sammen med dig gennemgår advokaten lejekontrakten og vurderer, om lejeforholdet udviser en rimelig fordeling mellem rettigheder og forpligtelser. Når der indgås nye lejeforhold, sikrer advokaten, at forventningerne til det nye lejeforløb bliver honoreret i den konkrete lejekontrakt.
Ved at få rådgivning hos en advokat minimeret risikoen for konflikter undervejs. Ved et lejeforholds afslutning kan advokaten assistere med at sikre, at det økonomiske opgør sker på den rigtige måde herunder håndteringen af det indbetalte depositum.

Ekstinktion ved erhvervsløsøre

Har en ægtefælle overladt løsøre til den anden ægtefælle til brug i dennes erhvervsvirksomhed, er der herved i forhold til tredjemand skabt en formodning for, at den erhvervsdrivende ægtefælle også er berettiget til at råde over aktivet.
Det er derfor i § 14 bestemt, at såfremt vedkommende under disse omstændigheder indgår en aftale om aktivet, vil tredjemand vinde ret, medmindre han er i ond tro. Der kan næppe stilles så store krav til god tro som i relation til § 19, idet der jo er skabt en formodning for, at ægtefællen er berettiget.
Ekstinktion efter Retsvirkningsloven § 14 er ikke betinget af, at erhververen har fået aktivet i hænde. Men den kan kun finde anvendelse til fordel for aftaleerhververe. Den kan ikke anvendes til fordel for brugerægtefællens kreditorer, hverken som genstand for udlæg eller som aktiv i vedkommendes konkursbo.

Eksempler på Odense advokat

Advokatfirmaet Klaus Ewald
Kongensgade 38
5000 Odense C
CVR: 26336430
Hjemmeside
Advokat Vilhelm Dickmeiss
Albanigade 44
5000 Odense C
CVR: 38579134
Hjemmeside
Ideal Advokatfirma P/S
Vestergade 43
5000 Odense C
CVR: 36987820
Hjemmeside