Få 3 gratis tilbud

Find de allerbedste tilbud online

Advokattilbud

Hvad hjælper en patentadvokat med?

Patentloven giver mulighed for at opnå eneret til industriel udnyttelse af en opfindelse. Der vil typisk være tale om beskyttelse af et bestemt produkt, en fremgangsmåde eller en ny anvendelse af allerede kendte produkter. En patentadvokat kan hjælpe med det juridiske.

Der gælder to altovervejende krav for, at et værk kan patentretligt beskyttes. Først og fremmest skal et værk have nyhedsværdi på dagen, hvor patentansøgningen indgives, for at den kan patenteres. En opfindelse, der er gjort tilgængelig inden der søges om patent, vil dermed ikke kunne patenteres. Et eksempel på at gøre et værk almindeligt tilgængeligt kan være, hvis værket er synliggjort gennem artikler, foredrag eller lign.

Værket skal have opfindelseshøjde

Det næste krav for, at et værk kan patenteres er, at værket skal adskille sig væsentligt fra, hvad der allerede kendes på det pågældende område. Med andre ord skal værket have opfindelseshøjde. Små forbedringer og lignende vil næsten aldrig kunne patenteres.

Et patent er gældende i 20 år fra den dag, hvor patentansøgningen indleveres. Her er det vigtigt at have for øje, at et patent ikke tildeles øjeblikkeligt, hvorfor beskyttelsen har en tilbagevirkende effekt. Når en patentret tildeles, er det opfinderen, der opnår patentretten, medmindre denne har valgt at overdrage sine rettigheder.

En overdragelse af patentrettigheder sker som oftest i ansættelsesretlige forhold, hvor medarbejderen overdrager patentretten til virksomheden. I nogle tilfælde er dette enten bestemt forud for ansættelsen eller overdrages automatisk, hvis opfindelsen er skabt inden for virksomhedens arbejdsområde eller som led i udførelsen af en bestemt arbejdsopgave.

En patentadvokat med speciale i patentret

En advokat med speciale inden for patentret vil som udgangspunkt kunne hjælpe med:

  • Udfærdigelse af ansøgning om patent
  • Udfærdigelse af indsigelse mod konkurrerende eller lignende patenter.
  • Hjælp i tilfælde af krænkelse af patent
  • Anden rådgivning angående patentloven og dens anvendelse

Har du brug for en patentadvokat? Hvad med at prøve et hurtigere og mere prisvenligt alternativ?

Du behøver ikke at lede længere, for du behøver slet ikke en dyr advokat til at registrere dit patent. Tjenester som LegalHero har mere end 100 juridiske eksperter tilknyttet en digital platform, herunder specialister inden for patenter og varemærker, og de sidder klar til at hjælpe dig med at registrere dit patent.

Legalhero’s rådgivere har erfaring fra både advokatkontorer og patent- og varemærkeregistreringskontorer, og de har derfor indgående kendskab til, hvordan Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer en patentansøgning.

One thought on “Hvad hjælper en patentadvokat med?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *