Boligadvokat Jyllinge

  • Få 3 seriøse boligadvokat tilbud Jyllinge
  • Få udelukkende tilbud fra godkendte advokater
  • Få op til 14 pct i rabat på troværdig boligadvokat

Ageras Advokattilbud

Vi dækker også disse
veje i Jyllinge

Stærevej
Spraglehøjvej
Paketvej
Løvstræde
Jyllingeparken
Slippen
Strandvænget
Neptunvej
Råmosevej
Knudsvej
Tomsvej
Merkurvej
Strandvejen
Kildehusene
Vibevej
Østre Centervej
Spurvevej
Snekkevej
Lucernevej
Vibevejs Tværvej

Sammenlign priser på boligadvokat i Jyllinge

Vi har her på tilbudssiden 3advokattilbud.dk tilknyttet en række boligadvokater i Jyllinge, der alle er specialister inden for boligområde. Har du en boligsag, du skal have hjælp til f.eks. Køb eller salg af fast ejendom? Så har vi boligadvokaterne, som kan assistere dig med at få løst din boligopgave.
Beskriv den sag, du ønsker boligadvokathjælp til i onlineformularen og indsend den til 3advokattilbud.dk. Vi formidler attraktive boligadvokat tilbud til både virksomheder og til private. Alle boligtilbud fra vore tilknyttede partnere er 100 pct gratis og uforpligtende.
Boligadvokater på Jyllinge egnen tilbyder assistance indenfor en lang række af forskellige områder. Næsten uanset hvilken type af boligsag, du bakser med, kan vores samarbejdspartnere i Jyllinge hjælpe. Få gratis 3 knippelgode tilbud på boligadvokat hjælp allerede i dag.

Særeje ifølge gaveyders bestemmelse

Ved dom U l987.763 H blev det antaget, at særeje kunne anerkendes for hele ejendommen i et tilfælde, hvor gaven kun udgjorde godt 200.000 kr. ud af en samlet værdi af det overdragne på godt 1,5 mio. kr. (Parterne var enige om, at gaven udgjorde 13,67 % af det overdragne).
l begrundelsen lagdes der vægt på, at gaven absolut set var af betydelig værdi, på mandens interesse i at bevare ejendommen som grundlag for sit landbrugserhverv og på givernes særlige interesse i, at ejendommen blev mandens særeje; giverne havde en livsvarig boligret på ejendommen.
Er gaven af uvæsentlig betydning, kan særeje næppe anerkendes for det overdragne som helhed; men selve det som gave overførte beløb må dog være særeje. Der lægges vægt på en konkret vurdering af samtlige konkrete omstændigheder ved overdragelsen.

Ejendommen er modtagerens særeje

Den foran nævnte højesteretsafgørelse synes ikke at stille store krav for at anerkende særeje, når omstændighederne i øvrigt taler derfor. I forbindelse med overførsel af ejendomme ønskes det ofte noteret på ejendommens blad i tingbogen, at ejendommen er modtagerens særeje.
Derved opnås, at ejeren er legitimeret til at råde over ejendommen uden samtykke fra den anden ægtefælle, ligesom lysning af vielsesattest udelukkes. Muligvis vil særejenotering også have en vis bevismæssig betydning. Hvor modtageren skal svare delvis vederlag, har domstolene i en del tilfælde nægtet særejenotering.
Det forhold, at særeje ikke under tinglysningsafgørelserne er anset for dokumenteret på en sådan måde, at notering kunne ske, udelukker imidlertid ikke, at det under en senere sag, hvor der skal tages stilling til det materielle, fastslås, at ejendommen i sin helhed er særeje.

Erfarne boligadvokater i postnr. 4040

Gråzonen Xenia Dorotha Zingenberg
Hirsevej 26
4040 Jyllinge
CVR: 33347162
Tlf. 51433494
Advokatfirma Dorte Dittmann
Svanevænget 37
4040 Jyllinge
CVR: 33917686
Tlf. 22364808
Advokatfirmaet Niels-Jørgen Svinth
Saturnvej 1
4040 Jyllinge
CVR: 25673166
Tlf. 46730181