Boligadvokat Ringe

  • Få 3 prisbillige boligadvokat tilbud Ringe
  • Du får tilbud fra bundsolide advokater
  • Få op til 14 pct i rabat på certificeret boligadvokat

Ageras Advokattilbud

Eksempler på
vejnavne Ringe

Stubbendrupvej
Nordmarken
Præstebro
Industrivej
Mejerivænget
Linde Allé
Mellemager
Lørupvej
Spidstoften
Sallingeskovvej
Røjlevej
Langgyde
Langgade
Tarupvej
Vesterskov
Skovager
Lydinge Mølle Vej
Stubhøjvej
Langekrog
Lombjergevej

Boligadvokat tilbud i Ringe? Få dem her og spar penge

Heller ikke i Ringe er der uforudsete omkostninger eller udgifter, ved at få tilbud på din boligsag gennem vores webtjeneste. Du får gratis 3 ekstraordinære tilbud fra velegnede boligadvokater! Udfyld skemaet på 6-7 minutter og få 3 eminente gratis tilbud på en autoriseret og billig boligadvokat i Ringe.
Ved dom tilsidesattes en ægtepagt i et tilfælde, hvor ægteskabet efter hustruens utroskab fungerede dårligt, og hvor der på mandens initiativ blev oprettet en ægtepagt, hvorved hustruen, der var i en personlig krise, uden nogen form for modydelser gav afkald på boslod.
Samlivet blev ophævet ca. 14 dage efter underskrift af ægtepagten, og hvor det ikke antoges at have stået hustruen klart, hvor meget hun gav afkald på. Også ved en anden dom stod det tilsyneladende ikke hustruen klart, hvad hun gav afkald på, hvorfor en ny særejepagt tilsidesattes efter aftaleloven § 36

Rentetilpasningslån med rentegaranti

Rentegarantien består i, at man betaler en lidt højere variabel rente som præmie for at lægge loft på en eventuel rentestigning, fx med et maksimum på 5%. Forskellen ligger i, at kursen ved optagelse af flexgarantilån er lidt lavere end ved det traditionelle flexlån.
Altså øges din restgæld i øjeblikket med ca. 25.000 kr. til 35.000 kr. for hver million, du skal låne. Et lille beløb i forhold til den sikkerhed, du opnår, så flexgaranti med automatisk rentefald er værd at anbefale efter min vurdering af dagens renteniveau og stabile renteudvikling.
Vi vil her se bort fra det traditionelle kontantlån, fordi det ikke er anbefalelsesværdigt med de øvrige lånemuligheder, der findes, og den nuværende skattelovgivning. Men hvor længe du skal bo i boligen, er ganske afgørende for dine overvejelser.

Få hjælp til mange forskellige typer af boligsager

En boligadvokat i Ringe håndterer mange forskellige type af sager i løbet af en normal arbejdsuge f.ex.
  • Lejesager
  • Konvertering
  • Forsikring
  • Dispositionsdato
  • Andelshaver

Eksempel på lokal Ringe boligadvokat

Advokat Nicoline E. Hyldahl
Havndrupvej 5
5750 Ringe
CVR: 31198194
Hjemmeside
Advokatfirmaet Magdalena Hoch
Østergade 15
5750 Ringe
CVR: 31123607
Hjemmeside
AdvokatFyn A/S
Algade 33
5750 Ringe
CVR: 25353641
Hjemmeside