Advokat Vojens

  • Få 3 eftertragtede tilbud på advokater i Vojens
  • Udfyld formularen på mindre end 6 minutter
  • Billig advokat - Modtag gratis 3 tilbud fra lokale firmaer

Ageras Advokattilbud

Eksempler på
vejnavne Vojens

Ribevej
Julius Nielsens Vej
Vestre Parkvej
Kædevænget
Odinsvej
Slethusvej
Marstrupvej
Søndre Ringvej
Uldalvej
Skovsangervej
Østervej
Skibelundvej
Liljevej
Runebakken
Ringtvedvej
Skydebanevej
Vibestien
Overgade
Vibevej
Volbrovej

Indhent gratis 3 gode og billige advokat tilbud i Vojens

Bor du i Vojens, kan en energisk advokat fra Vojens hurtigt assistere dig med din advokatopgave. Her på portalen 3advokattilbud.dk kan du gratis få prima tilbud fra op til 3 forskellige seriøse advokater i Vojens og herefter vælger du på egen hånd, hvilket et af de to-tre konkurrencedygtige tilbud, du gerne vil acceptere.
Modtagelse af tilbud er som tidligere nævnt gratis og hurtigt - så kan det ikke blive enklere. Et veletableret advokat kontor i eller i nærheden af Vojens udfører dagligt en lang række forskellige advokatopgaver f.ex. samejeoverenskomst, piskesmæld, opsigelse og bortvisning.
Begrænsninger i rådigheden over fælleseje: Medens § l7 er en generel regel, indeholder Retsvirkningsloven i §§ 18 og 19 specielle regler til beskyttelse af det fælles hjem og af ægtefællernes eller den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed.

Hvad er Regres?

Regres betyder, at betaleren, fx et forsikringsselskab, kan kræve beløbet helt eller delvist tilbage fra en (anden) ansvarlig skadevolder. Hovedreglen er, at der er regres i forhold til en ansvarlig skadevolder.
Begrænsninger i regresadgangen I det omfang en skade er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, er der ikke regres mellem forsikringsselskabet og skadevolder, medmindre denne har handlet forsætligt eller groft uagtsomt jf. erstatningsansvarslovens § 19.
Da ægtefællerne principielt er to selvstændige formueretssubjekter, vil den ene ægtefælle kunne anvende den anden ægtefælle som fuldmægtig i overensstemmelse med aftalelovens almindelige regler om fuldmagt med den virkning, at fuldmagtsgiveren, men ikke fuldmægtigen, er forpligtet over for tredjemand.

Den nemme vej til 3 skarpe advokattilbud

En professionel advokat i Vojens kan løse en lang række opgaver for eksempel.:
  • Børnesager
  • Erstatning og ansvar
  • IP, IT, medier
  • Lejesager
  • Personskade

Eksempler på advokat i 6500 Vojens

Advokat Gert Drews
Østergade 13
6500 Vojens
CVR: 33291345
Hjemmeside
Berg Advokater Advokatanpartsselskab
Rådhuscentret 21
6500 Vojens
CVR: 31856132
Hjemmeside
Peder Agger ApS
Rådhuscentret 21
6500 Vojens
CVR: 25784170
Hjemmeside