Advokat Rebild

  • Få 3 herlige tilbud på advokater i Rebild
  • Udfyld online formularen på under 7 min.
  • Billig advokat - Vi har åbent døgnet rundt

Ageras Advokattilbud

Vi dækker også
postnummer 9520

Østerbygade
Birkeholmvej
Præstevænget
Mølleparken
Torstedlundvej
Stubberupvej
Gammel Askildrupvej
Herman Bangs Vej
Aspvej
Skrænten
Smedevej
Nordre Skovvej
Ersted Byvej
Svinget
Bavnehøjvej
Stenvangen
Blenstrup Halvej
Majbakken
Ritavej
Ingersvej

Få 30% i rabat på en advokat i Rebild

Dødsboet omfatter naturligvis kun den afdødes formue. Er der helt eller delvist formuefællesskab, må dette imidlertid også skiftes. Til brug for afgrænsningen af ægtefællernes formuesfære skal den efterlevende ægtefælle udfærdige en opgørelse over samtlige sine aktiver og passiver.
Der angives, om disse aktiver og passiver er fælleseje eller fuldstændigt særeje jævnfør dødsboskifteloven § 76, og den efterlevende ægtefælle skal efter anmodning dokumentere oplysningemes rigtighed. Få 3 gode tilbud på en advokat i Rebild kommune. Spar 31% på en Rebild advokat.
Endvidere har ægtefællen pligt til opfyldelse af vederlagskrav, betaling eller sikkerhedsstillelse for gæld, som begge hæftede for, regnskabsaflæggelse for dispositioner over aktiverne efter dødsfaldet samt opfyldelse af boslodskravet efter de almindelige regler herom.

Erstatningsansvarsloven § 7 om årsløn

Der tages udgangspunkt i skadelidtes fulde årsløn jf. erstatningsansvarsloven § 7. Hovedreglen er, at årslønnen i de seneste 12 måneder før datoen for skaden benyttes.
Hvis indtægten de sidste 12 måneder før skaden ikke giver et retsvisende billede af værdien af skadelidtes arbejdskraft på skadestidspunktet, skal årslønnen i stedet fastsættes skønsmæssigt jf. lovens § 7, stk. 2.
Skønnet skal være udtryk for værdien af skadelidtes arbejdsevne på tidspunktet for tilskadekomsten. Fastsættelsen af erhvervsevnetabet foretages ud fra en bedømmelse af, hvilken lønindtægt skadelidte ved eget arbejde kunne eller burde kunne opnå.

Find reelle advokatfirmaer her

I Rebild kommune kan du få 3 advokattilbud uanset din placering:
  • Nørager
  • Stenild
  • Grynderup
  • Kjertrup
  • Store Binderup

Advokat Rebild eksempel:

Advokatfirmaet Søndergaard
Pakhusstræde 5
9500 Hobro
CVR: 28184298
Hjemmeside
Advokat Mikkelsen
Grangårdscentret 45
9530 Støvring
CVR: 65102412
Hjemmeside
Pauli Kirch Advokatanpartsselskab
Vejrmøllegården 7
9550 Mariager
CVR: 15431342
Hjemmeside