Advokat Mariager

  • Få 3 gedigne tilbud på advokater i Mariager
  • Udfyld skemaet online på bare otte min.
  • Billig advokat - Benyt vores gratis service i dag

Ageras Advokattilbud

Eksempler på veje
i postnummer 9550

Munkhøjvej
Brunhøjevej
Kirkegyden
Klosterstien
Broløsvej
Vesterskoven
Stenfeldtsvej
Skovtoften
Christinehøjvej
Havndalvej
Klostermarken
Løkkemarksvej
Hybenvej
Fellinghøjvej
Birkevej
Gl Hadsundvej
Ny Havnevej
Klostergade
Munkedalen
Udsigten

Sammenlign priser med 3 advokat tilbud i Mariager

Boer, der ikke afsluttes på almindelig vis, er principielt skattepligtige; de er selvstændige skattesubjekter. Men boet er fritaget for beskatning, hvis aktiverne og nettoformuen efter handelsværdien på skæringsdagen, hver især ikke overstiger et grundbeløb på 2.595.100 kr. (beløbet er uændret fra 2010 til 2013), jf. dødsboskatteloven § 6.
Er boet fritaget for beskatning efter disse regler, kan der blive tale om særskilt beskatning for mellemperioden; dvs. perioden fra begyndelsen af indkomståret til dødsfaldet, jf. dødsboskatteloven kapitel 4. Få nemt 3 attraktive tilbud på en advokat i Mariager.
Ved dødsfald den 1. juli 2008 eller senere og ved skifte af uskiftede boer efter denne dato, kan længstlevende ægtefælle dog vælge, at boet skal behandles som et selvstændigt skattepligtigt dødsbo.

Årsløn i forbindelse med erstatning

Det skal tages med i betragtning, om der er forhold, som gør, at den årsindtægt, der fremgår af skatteoplysningerne og lønsedler, ikke giver et rigtigt billede af skadelidtes indtægt/værdi før skaden. For eksempel på grund af arbejdsløshed, orlov, særlig bonus osv.
Ved sammenligningen mellem den aktuelle lønindtægt og den tidligere indtægt opreguleres den tidligere indtægt til nutidsværdi. (En opregulering er ca. 3 procent pr. år). Opregulering sker for at tage højde for generelle lønstigninger på arbejdsmarkedet og dermed opnå et sammenligneligt grundlag.
Hvis skadelidte efter skaden er vendt tilbage til arbejdsmarkedet, foretages der som udgangspunkt en sammenligning af lønnen. Er skadelidte ikke vendt tilbage til arbejdsmarkedet, fastsættes erhvervsevnetabet skønsmæssigt ud fra en vurdering af skadelidtes indtjeningsevne i ordinært job.

Find det bedste tilbud i dag

Vi skaffer 3 gratis advokattilbud overalt i Mariagerfjord kommune:
  • Sønder Onsild
  • Snæbum
  • Handest
  • Øster Doense
  • Vebbestrup

Eksempel på advokat i Mariager

Advokathuset Helle Larsen
Mejerigade 3
9560 Hadsund
CVR: 30176065
Hjemmeside
Advokat Ken Ellemose
Dommerhaven 10
9575 Terndrup
CVR: 29266441
Hjemmeside
Helle Larsen Advokatanpartsselskab
Mejerigade 3
9560 Hadsund
CVR: 31614694
Hjemmeside