Advokat Måløv

  • Få 3 optimale tilbud fra advokater i Måløv
  • Udfyld formularen online på kun fire min.
  • Billig advokat - Lad bundsolide firmaer udføre opgaven

Ageras Advokattilbud

Veje i postnummer 2760

Søndergårds Allé
Liljevangsvej
Baneskrænten
Jungshøjvej
Myrholmen
Vadsbjerg
Måløv Teknikerby
Gjørdingvej
Dyssemarken
Møllestykket
Ved Gershøj
Bækholmen
Kratlodden
Måløv Værkstedsby
Bakketoften
Kærlodden
Parklodden
Måløv Hovedgade
Kildedalsvej
Damholmen

Måløv advokat? Indhent 3 gratis konkrete tilbud

Orker du ikke at skulle bruge tid på at finde en energisk og billig advokat i Måløv? Det vil vi her på 3advokattilbud.dk gerne gøre for dig - 100 pct gratis! Send din sag ind til os og sæt dig i stedet i haven i Måløv med en god øl og vent på, at 3 fantastiske tilbud med et bump lander i din e-postkasse. Få stor rabat med 3 advokattilbud.
Almindelige gensidigt bebyrdende aftaler. Bortset fra de foran nævnte formkrav og visse udelukkede aftaler kan ægtefællerne på sædvanlig måde indgå retshandler med hinanden og pådrage sig forpligtelser over for hinanden.
Jævnfør herved Retsvirkningsloven § 29. I forhold til kreditorerne har ægtefællerne dog ifølge Retsvirkningsloven § 32 bevisbyrden for, at der ikke kræves ægtepagt til en overførsel.

Du har muligvis ret til gratis offentlig retshjælp

Læs her om regler for offentlig retshjælp ved advokat. Du kan som udgangspunkt få offentligt tilskud til at dække en del af advokatudgiften i visse mindre sager, såfremt din indtægt er lille. Størrelsen af din formue er uden betydning for tilskuddet.
Det offentlige tilskud dækker primært udgifterne til rådgivning ved en enkelt konsultation hos advokaten. Du kan evt. også få hjælp til at udfærdige en klage over en offentlig myndigheds afgørelse, udarbejdelse af et testamente eller lignende.
Den offentlige retshjælpen kan i visse tilfælde dække yderligere bistand, herunder ansøgning om fri proces. En advokat kan ligeledes hjælpe dig med retssager og fri proces, hvis du har tegnet en retshjælpsforsikring.

Her er et udvalg af forskellige advokatopgaver

Eksempler på arbejdsområder for autoriserede advokater i Måløv.
  • Persondata-compliance
  • Rådgivers erstatningsansvar
  • Selskabsret
  • Transportret
  • Ugift samlevende

Eksempel på lokal advokat i Måløv

Advokat Jette Alsbæk
Lyngby Hovedgade 47
2800 Kongens Lyngby
CVR: 82847618
Hjemmeside
Advokatfirmaet Christian Stampe
Lyngby Hovedgade 54 A
2800 Kongens Lyngby
CVR: 26220556
Hjemmeside
Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt
Lyngby Hovedgade 98
2800 Kongens Lyngby
CVR: 14195947
Hjemmeside