Advokat Galten

  • Få 3 fortræffelige tilbud fra advokater i Galten
  • Udfyld skemaet på kun 4 minutter
  • Billig advokat - Gratis tilbud - få dem her

Ageras Advokattilbud

Vi dækker også disse
veje i Galten

Skolebakken
Valmuevej
Skrænten
Sømosevej
Pilevænget
Fasanvej
Stationsvej
Dyrehavevej
Fortevej
Grønnevej
Edelsmindevej
Mosegårdsvej
Tinbækparken
Mølletoften
Rolighedsvej
Terpvej
Nørrevænget
Nørregårdsvej
Udsigten
Danavej

Få gratis 3 tilbud fra skarp og billig advokat i Galten

Et testamente, der ikke opfylder kravene til et gyldigt testamente, kan erklæres ugyldigt. Arveloven indeholder en regel, hvorefter indsigelse mod gyldigheden af et testamentes kan fremsættes af alle, som står til at arve, såfrent testamentet bliver erklæret ugyldigt. Få 3 gratis tilbud på en god advokat i Galten.
Ofte vil et testamente kunne lægges til grund for skiftet, selvom det ikke opfylder samtlige krav til gyldighed, blot der ikke rejses nogen indsigelser mod det; testamentet er anfægteligt. Er et testamente i strid med offentlige interesser eller med tredjemands ret, vil det oftest skulle anses for en nullitet; dvs. at det ikke kan danne grundlag for skiftet. Ved grovere mangler, vil der også kunne være nullitets virkning, fx ved blot et udkast til testamente. Kontakt en advokat i Galten og få gennemgået dit testamente og evt fremtidsfuldmagt i henhold til den nye arvelov.

Erstatning for erhvervsevnetab

Erstatning for erhvervsevnetab følger af erstatningsansvarslovens §§ 5-9. Erstatningen for erhvervsevnetab er en økonomisk kompensation, der som udgangspunkt beregnes ud fra tab af lønkroner, der omregnes til et procenttal.
Efter § 32 påhviler det ægtefællerne over for kreditorerne at godtgøre, at der ikke til en disposition mellem dem krævedes ægtepagt. Herved har ægtefællerne bevisbyrden for, at der ved en overdragelse uden ægtepagt ikke er tale om en camoufleret gave eller at overførslen i øvrigt kunne foretages uden ægtepagt.
jævnfør til eksempel TFA 2009584, hvor en ejendom ved tinglyst skøde men uden oprettelse af ægtepagt var overdraget til hustruen væsentlig under værdien og hvor manden fortsat hæftede for en del af gælden.

Sammenlign firmaernes tilbud

Advokater i Galten løser en bred vifte af opgaver inden for f.eks. følgende emner:
  • AB Forbruger
  • Corporate
  • Ejendomsadministration
  • Gas, olie og råstoffer
  • Immaterielle forhold

Galten advokat eksempel:

Advokatfirmaet Arne Rustrup
Søndergade 5
8464 Galten
CVR: 85234714
Hjemmeside
Advokatanpartsselskabet Keld Nomanni
Svaneparken 14
8464 Galten
CVR: 20009136
Hjemmeside
Advokatfirmaet Birthe Møller Nielsen
Voldbyvej 100
8464 Galten
CVR: 16999687
Hjemmeside