Advokat Langeland

  • Få 3 flotte tilbud fra advokater i Langeland
  • Udfyld skemaet online på under 3 min.
  • Billig advokat - Vi sparer dig for meget besvær

Ageras Advokattilbud

Vejnavne i
postnummer 5932

Hakkestræde
Valmuevænget
Ahornvænget
Kinderballevej
Spurvevænget
Klitrosevej
Lærkevej
Stenbækvej
Fyrrevænget
Strandplantagen
Klinten
Laxtonvej
Teglvej
Storkevej
Hylleskovvænget
Pilestræde
Halevejen
Jernbanevej
Vågebjergvej
Landevejen

Få 3 tilbud fra lokale advokat firmaer på Langeland

Skal du bruge et advokatfirma på Langeland? Her på internetportalen 3advokattilbud.dk kan du gratis indhente tre optimale advokat tilbud. Vi sender din sag videre til vores tilknyttede kvalitetsbevidste advokat kontorer og selvstændige advokater på Langeland, der gerne sammensætte et rigtig godt tilbud til dig.
Husk at advokatfirmaerne ikke skal sammenlignes udelukkende på pris men ligeledes på, om de har plads i kalenderen, om de har gode ratings mm. Husk at Google det pågældende advokat firma inden du indgår en aftale. Vi ønsker dig held og lykke med at få løst din sag hurtigst mulig!
Reglen om ekstinktion omfatter kun erhvervsløsøre, der er overladt til brug i den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed. Har den erhvervsdrivende ægtefælle egenmægtigt tilegnet sig genstanden til brug i sin virksomhed, vil der kunne ske vindikation efter de almindelige regler.

Offererstatning

Offererstatningsloven kan give erstatning og godtgørelse for personskade såvel som for tingskade. Tingskade erstattes såfremt det er sket ved en straffelovsovertrædelse og begået af personer som:
  • er tvangsanbragt på institution under Kriminalforsorgen
  • er anholdt med henblik på fængsling eller er varetægtsfængslet
  • afsoner efter straffelovens § 49, stk. 2 på institution uden for Kriminalforsorgen
  • er optaget på døgninstitution for børn og unge eller institution for personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap
  • er tvangsindlagte som sindssyge

Eksempel på en småsagsproces

Eksempel på en småsagsproces: En elektriker har en kunde, som nægter at betale sin regning på 12.000 kr. for gennemgang og udbedring af nogle el-installationer, fordi der er uenighed om arbejdet, som kunden mener at have betalte for.
Elektrikeren vil have sit tilgodehavende, og kan anlægge sag efter reglerne om småsagsproces ved, at udfylde en stævningsblanket til retten. Denne findes på domstolstyrelsens hjemmeside.

Lokal advokat fra 5932

Bundgaard Advokater
Torvet 2
5900 Rudkøbing
CVR: 26821398
Hjemmeside
JuraEksperten
Søndergade 11
5953 Tranekær
CVR: 30158202
Hjemmeside
Advokat Torben Svejstrup
Rue 31
5900 Rudkøbing
CVR: 28961359
Hjemmeside