Advokat Aarhus

  • Få 3 hurtige tilbud fra advokater i Aarhus
  • Udfyld onlineformularen på under 7 min.
  • Billig advokat - Du kan få nemt 21 % i rabat

Ageras Advokattilbud

Vi dækker også
postnummer 8000

Horsensgade
Borgmester Jakob Jensens Gade
Banegårdsgade
N.J. Fjords Gade
Badstuegade
Ewaldsgade
Hjortholmsvej
Chr. Filtenborgs Plads
Ceylonvej
Kovnogade
Helgenæsgade
Bogensegade
Marselis Boulevard
Lille Torv
Jette Tikjøbs Plads
Fåborggade
Chr. Kiers Plads
Carl Nielsens Vej
Ingerslevs Boulevard
Ordrupvej

Indhent 3 gratis tilbud fra advokat kontorer i Århus

3advokattilbud.dk er en onlinetjeneste, der sætter dig som bruger i kontakt med op til 3 advokater i Århus, som kan hjælpe dig med at løse din sag. Det er en absolut gratis online tjeneste for dig uanset om du er forbruger eller erhvervsdrivende. Det er op til dig at vælge det advokatfirma, du finder bedst.
Vi skaffer dig 3 tiltalende advokat tilbud i Århus, hvis du for eksempel har brug for hjælp med udarbejdelse af en ægtepagt, en voldgiftssag eller tvangsfjernelse. Du kan også indhente gratis tilbud på f.eks. straffesager, skilsmisse, personskade eller patentret. Få let 21 % i rabat.
Ægtefællerne kan ved tinglyst ægtepagt bestemme, at særeje skal være fælleseje, medmindre dette er i strid med tredjemands bestemmelse, jævnfør Retsvirkningsloven § 28 b. Ved testamentarisk bestemmelse om særeje kan arven kun gøres til fælleseje, hvis der er hjemmel dertil i testamentet.

Erstatning for helbredelsesudgifter

Der ydes erstatning for helbredelsesudgifter jf. erstatningsansvarslovens § 1. Der skal være tale om rimelige og nødvendige foranstaltninger, som har til formål, at skadelidte bliver helbredt.
De udgifter, der kan være tale om, er udgifter til hospitalsophold, der ikke betales via den offentlige sygesikring, læge og tandlægeudgifter, rimelige udgifter til medicin og til nødvendigt rekreationsophold samt udgifter til fysioterapi og kiropraktor.
Hospitalsophold kan ikke kræves betalt af skadevolder, hvis behandlingen kunne være opnået gratis på et offentligt hospital. Derudover kan udgifter til transportomkostninger til og fra hospital, andet behandlingssted samt hjemrejse kræves godtgjort.

Vi sender din opgave i udbud

Liste med eksempler på sagstyper som advokater i Århus kommune varetager:
  • Andelsbolig
  • Dødsbobehandling
  • Fast ejendom
  • Komplekse kontrakter
  • Opsigelse og bortvisning

Eksempel på lokal advokat i 8000 Aarhus

LexJuris Advokatfirma
Gravene 2
8000 Viborg
CVR: 26143829
Hjemmeside
Advokat Troels Pedersen
Store Torv 10
8000 Århus C
CVR: 32753698
Hjemmeside
Økologernes Advokat
Dalgas Avenue 42
8000 Aarhus C
CVR: 10648432
Hjemmeside