Få 3 gratis tilbud

Find de allerbedste tilbud online

Forsikringstilbud

Billig forsikring med 3 gratis tilbud

Nær dig kan en positiv fagmand både ordne dit forsikring ønske og håndtere bilforsikring. 3forsikringstilbud.dk virker på den måde, at du indsender din forsikringsfirmaopgave, hvorpå du bliver kontaktet af koncentrerede firmaer og modtager 3 tilbud forsikring. Det vil lune i privatøkonomien – Her kan du nemt sikre sig en prisrabat (i nærheden af 56 %).

Eksperter i din region vil hjertens gerne afgive tilbud på dine aktuelle forsikringsfirmaproblemer til forbavsende vidunderlige priser. Fagfolk kappes om at komme med de billigste tilbud og det betyder frisk rabat. Her er et udvalg af normale forsikringstyper:

  • Ejerskifteforsikring
  • Smykkeforsikring
  • Enkeltrejseforsikring
  • Børneforsikring
  • Fritidshusforsikring

3 tilbud forsikring

Her på vores seriøse forsikringsfirma boligservice vil vi tilbyde, at opsnuse 3 forsikring tilbud fra dedikerede billige forsikringsselskaber i din kommune. Forsikringsmægler Sofie Damschneider argumenterer for, at man tjekker sin forsikringsstatus mindst hvert 2. år. Næsten alle de overrumplende tilbud du modtager, indeholder en drøngod prisrabat, som kommer dig til gode.

Som allerede anført dækker forsikringserhvervet en slags gråzone mellem den offentlige sektor og de øvrige private erhverv. Staten (det offentlige) er i virkeligheden med sine velfærdsydelser et stort forsikringsselskab. Velfærdskommissionen benytter da også en terminologi om implicit (offentlig) og eksplicit (privat) forsikring. Offentlige velfærdsydelser kunne udmærket præsteres af private tilbud forsikringsselskaber, ligesom man også principielt kunne forestille sig, at de ydelser, forsikringsselskaberne nu udbyder, ville kunne arrangeres i offentligt regi, såfremt den private forsikringsydelse ikke fandtes. Forsikringsprodukterne spænder vidt fra obligatoriske ansvarsforsikringer for motorkøretøjer, arbejdsskade og særlige erhverv over brede private erhvervs- og forbrugerforsikringer, herunder pensionsordninger, til mere specielle forsikringer af private risici.

Forsikringssektoren

Grænsedragningen mellem den offentlige sektor og forsikringssektoren er i så henseende historisk og i mange tilfælde mere eller mindre tilfældigt bestemt. Sammenligning med forholdene i andre udviklede lande viser da også forskellige former for sådan opgaveløsning. I forlængelse heraf skal der peges på en række begrænsninger for forsikringsvirksomheden. Det vil således være en forudsætning for en forsikringsløsning, at ikke alle forsikringstagere samtidig rammes af forsikringsbegivenheden, men at det er tilfældigt, hvem der rammes.

Der kan også opstå et problem med såkaldt asymmetrisk information, når den enkelte forsikringstager har bedre information om sin egen risiko, end forsikringsselskabet har. Dette kan ødelægge forsikringsløsningen, da det i givet fald først og fremmest vil være højrisikokunder, der vil lade sig forsikre. Det vil medføre højere præmier, som lavrisikokunder ikke ønsker at betale. I dette tilfælde kan man forestille sig, at det offentlige selv tilbyder en ordning gældende for alle borgere og finansieret gennem skattesystemet. Hertil kan føjes, hvad der normalt betegnes “moral hasard”, og hvori ligger det forhold, at den enkelte selv har mulighed for at påvirke de omstændigheder, som udløser betaling fra forsikringsordningen.

Der kan være tale om almindelig skødesløshed eller om en mere udspekuleret adfærd. Der kan være tale om adfærd, som påvirker selve den erstatningsudløsende hændelse, eller som kan påvirke det tab, hændelsen i givet fald vil medføre. Argumentet kan også ses anvendt til fordel for at lade alle være omfattet af en offentligt finansieret ordning. Vurderes disse forhold i relation til statens versus forsikringsselskabernes evne til at overtage risici, er det uden videre klart, at situationer, hvor alle forsikringstagere samtidig rammes af forsikringsbegivenheden – såkaldt aggregerede risici – ikke kan varetages af privat forsikring.

One thought on “Billig forsikring med 3 gratis tilbud

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *