Advokat til fremtidsfuldmagt - Få 3 tilbud

"Advokat til fremtidsfuldmagt - Få 3 tilbud"

Få gratis 3 tilbud på udarbejdelse af fremtidsfuldmagt

Den 12. maj 2016 vedtog Folketinget en ny Lov om fremtidsfuldmagter. En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt i form af et juridisk dokument, som gives til at repræsentere fuldmagtsgiveren i personlige og økonomiske forhold. Dette kan blive aktuelt, såfremt fuldmagtsgiveren på et senere tidspunkt (i fremtiden) som følge af svækkelse (f.eks. demens) eller sygdom, ikke selv er i stand til at varetage sine forhold. Fuldmagter af denne type har også førhen kunnet oprettes, men med vedtagelsen af den nye lov sker det på en mere sikker og juridisk korrekt måde. Forskellige forhold bliver nu reguleret via lovgivningen, så der skabes en højere grad af tryghed og klarhed for både fuldmagtsgiveren, fuldmægtigen og alle andre parter.
En fremtidsfuldmagt kan være relevant, hvis man gerne vil sikre, at ens økonomi og øvrige forhold bliver varetaget forsvarligt. Det er nu blevet muligt i god tid at udpege, hvem man ønsker, der skal tage sig af disse ting, når man ikke selv kan det. En fremtidsfuldmagt er med til at øge sikkerheden og mindske mulighederne for misbrug.
En fremtidsfuldmagt er god at benytte sig af, hvis man for eksempel ejer fast ejendom sammen med en anden person. På denne måde kan man tilsikre, at den anden part kan disponere over hele ejendommen, såfremt man skulle blive ude af stand til selv at gøre det. Fremtidsfuldmagten kunne blandt andet indeholde en beføjelse til den anden part, om at kunne udleje eller sælge ejendommen.

En advokat kan hurtigt udarbejde en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt træder ikke automatisk i kraft når den er oprettet. Det er udelukkende Statsforvaltningens beslutning, hvornår en fremtidsfuldmagt skal træde i kraft. Hvis fuldmagtsgiveren selv er i stand til det, kan denne anmode Statsforvaltningen om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Fuldmægtigen kan ligeledes anmode om, at fuldmagten skal sættes i kraft. Dette kan dog kun ske med en lægeerklæring eller at det på anden måde dokumenteres, at fuldmagtsgiveren befinder sig i en tilstand, hvor fuldmagtsgiveren er ude af stand til selv at varetage sine forhold. Statsforvaltningen foretager således i hvert tilfælde en vurdering af, hvorvidt fuldmagtsgivere befinder sig i en sådan tilstand og sætter derfor kun fuldmagten i kraft, hvis det vurderes at være tilfældet. Når en fremtidsfuldmagt træder i kraft, bliver den tinglyst i personbogen; indtil da kan den frit tilbagekaldes eller ændres. Fremtidsfuldmagten kan ikke tilbagekaldes eller redigeres/ændres, når man har mistet evnen til at råde på egne vegne.
Alle myndige personer, der evner at handle ved deres sunde fornuft, kan anmode om at få oprettet en fremtidsfuldmagt. Denne fuldmagt vil herefter træde i kraft, hvis den pågældende person en gang i fremtiden på grund af sygdom, helbred, svækket mental funktion eller lign. ikke længere kan håndtere de forhold som fremtidsfuldmagten omfatter.

"Advokat til fremtidsfuldmagt - Få 3 tilbud"Få stor rabat på en fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagten kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold og kan gives til flere forskellige fremtidsfuldmægtige. Den kan endvidere afgrænses til kun at omfatte et eller flere forhold. Den kan fx. være en dispositionsret over en ejendom. Der kan kun oprettes en fremtidsfuldmagt pr. cpr-nummer i Danmark.
En fremtidsfuldmagt oprettes af et advokatfirma, ved at anvende en speciel digital portal på nettet kaldet Fremtidsfuldmagtsregisteret. Når en fremtidsfuldmagt er korrekt indlagt, skal den verificeres af en notar på samme måde, som ved udarbejdelsen af almindelige testamenter. En fremtidsfuldmagt er således først gyldig fra den dag, hvor notarpåtegnelsen har fundet sted.
En fremtidsfuldmagt udløber den dag, hvor personen som har givet fuldmagten dør. En fremtidsfuldmagt vil også ophøre, såfremt fuldmagtsgiveren bliver sat under værgemål. Der er dog untagelser: Hvis værgemålet kun omfatter bestemte forhold, som ikke er nævnt i fuldmagten eller den, som sidder inde med fremtidsfuldmagten, er udelukket fra at varetage. En fremtidsfuldmagt kan også ophøre, hvis fremtidsfuldmagtshaveren selv frasiger sig hvervet. Det kan for eksempel være, fordi vedkommende ikke længere ønsker at varetage fremtidsfuldmagtsgiverens interesser. Det kan også skyldes, at vedkommende selv har mistet evnen til at råde på egne vegne, eller måske er afgået ved døden.

Advokaten underskrev testamentet som vidne

Ved U 20001989 H (TFA 2000390/2) fastslog Højesteret, at en advokat, som havde været til stede på et hospital for at oprette testamente for en mand, og som måtte opgive at få det underskrevet eller vedkendt, da han en time senere vendte tilbage til hospitalet med notaren, idet testator ikke længere var i stand til det, ikke havde været til stede som testamentsvidne, hvorfor der ikke forelå et gyldigt nødtestamente, selv om advokaten og en sygeplejerske, der også havde været til stede, underskrev testamentet som vidner den næste dag. Afgørelsen er en stadfæstelse af landsretsafgørelsen, der er trykt i U l998.744 (TFA 1998225). Efter de nugældende regler ville testamentet i det pågældende tilfælde formentlig kunne opretholdes.

"Advokat til fremtidsfuldmagt - Få 3 tilbud"Onsdag d. 29/1-20

Del - Del - Del:

Advokat til fremtidsfuldmagt - Få 3 tilbud

3 tilbud på isolering

3 tilbud på varmepumper

Energiske advokater i hele landet


Adacta Advokater ApS

Øster Farimagsgade 67
2100 København Ø
CVR: 32764231
www.adacta-law.dk

Advokatfirmaet Jan Bo Busholdt

Krogvej 24
4140 Borup
CVR: 32585612
Tlf. 38199929

JuridiskBistand ApS

Nørrevoldgade 32
5800 Nyborg
CVR: 36701889
www.juridiskbistand.com© 2020 - www.3advokattilbud.dk - CVR-nr. 31135915 - Kontakt