✍️Advokat til fremtidsfuldmagt - Få 3 tilbud

 • Få 3 tilbud på oprettelse af en fremtidsfuldmagt

 • Udfyld opgaveskemaet på rundt regnet 6 minutter

 • Få fleksible tilbud fra lokale erfarne advokater

✍️Få gratis 3 tilbud på udarbejdelse af fremtidsfuldmagt

Den 12. maj 2016 vedtog Folketinget en ny Lov om fremtidsfuldmagter. En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt i form af et juridisk dokument, som gives til at repræsentere fuldmagtsgiveren i personlige og økonomiske forhold. Dette kan blive aktuelt, såfremt fuldmagtsgiveren på et senere tidspunkt (i fremtiden) som følge af svækkelse (f.eks. demens) eller sygdom, ikke selv er i stand til at varetage sine forhold. Fuldmagter af denne type har også førhen kunnet oprettes, men med vedtagelsen af den nye lov sker det på en mere sikker og juridisk korrekt måde. Forskellige forhold bliver nu reguleret via lovgivningen, så der skabes en højere grad af tryghed og klarhed for både fuldmagtsgiveren, fuldmægtigen og alle andre parter.
En fremtidsfuldmagt er tit praktisk, såfremt man vil forsøge at sikre, at ens privatøkonomi og øvrige økonomiske forhold bliver varetaget forsvarligt. Man kan nu i god tid inden sin død udpege den eller dem man gerne vil have til at tage sig af dette, når man ikke selv kan længere. En fremtidsfuldmagt øger sikkerheden og kan mindske muligheden for et eventuelt misbrug.
En fremtidsfuldmagt er ligeledes en god idé, såfremt man ejer fast ejendom sammen med en anden person. Således kan man sikre, at den anden part har mulighed for at disponere over hele ejendommen, hvis man bliver ude af stand til at gøre det selv. Fremtidsfuldmagten kan for eksempel indeholde en klausus om at den anden part kan udleje eller sælge ejendommen.

 ✍️  

Hvor meget koster det at få 3 gratis tilbud på en fremtidsfuldmagt?

Det koster ingenting! At bestille 3 brandgode tilbud er lige præcis fuldkommen gratis og uforpligtende. Det er advokatfirmaerne, der betaler for at modtage din fremtidsfuldmagtopgave, og de er naturligvis virkelig interesserede i at vinde alle de sager, som de skal betale for at modtage. Konkurrencen udløser holdbare tilbud til dig.

 ✍️  

I hvor god tid skal jeg indhente 1. klasses pristilbud?

Når fremtidsfuldmagtopgaven er sendt ind, bliver den gennemset og derefter distribueret ud til egnede advokatkontorer. Dette sker normalt inden for en dags tid. Herefter bliver du kontaktet af advokatkontorerne og de ivrigste gør det samme arbejdsdag. Beregn ca. 5 hverdage, før alle 3 fremtidsfuldmagttilbud er i hus.

 ✍️  

Hvor får man 3 fleksible fremtidsfuldmagttilbud?

Det er meget let: Du skal bare oprette fremtidsfuldmagtopgaven i en overskuelig kontaktformular - det kan gøres på kun 3-4 minutter. I løbet af et par dage bliver du kontaktet af 2-3 advokatfirmaer, der gerne vil klare sagen.

✍️En advokat kan hurtigt udarbejde en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt træder ikke automatisk i kraft når den er oprettet. Det er udelukkende Statsforvaltningens beslutning, hvornår en fremtidsfuldmagt skal træde i kraft. Hvis fuldmagtsgiveren selv er i stand til det, kan denne anmode Statsforvaltningen om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Fuldmægtigen kan ligeledes anmode om, at fuldmagten skal sættes i kraft. Dette kan dog kun ske med en lægeerklæring eller at det på anden måde dokumenteres, at fuldmagtsgiveren befinder sig i en tilstand, hvor fuldmagtsgiveren er ude af stand til selv at varetage sine forhold. Statsforvaltningen foretager således i hvert tilfælde en vurdering af, hvorvidt fuldmagtsgivere befinder sig i en sådan tilstand og sætter derfor kun fuldmagten i kraft, hvis det vurderes at være tilfældet. Når en fremtidsfuldmagt træder i kraft, bliver den tinglyst i personbogen; indtil da kan den frit tilbagekaldes eller ændres. Fremtidsfuldmagten kan ikke tilbagekaldes eller redigeres/ændres, når man har mistet evnen til at råde på egne vegne.
Alle myndige personer, der evner at handle ved deres sunde fornuft, kan anmode om at få oprettet en fremtidsfuldmagt. Denne fuldmagt vil herefter træde i kraft, hvis den pågældende person en gang i fremtiden på grund af sygdom, helbred, svækket mental funktion eller lign. ikke længere kan håndtere de forhold som fremtidsfuldmagten omfatter.Vælg en fremtidig repræsentant

Fremtidsfuldmagten kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold og kan gives til flere forskellige fremtidsfuldmægtige. Den kan endvidere afgrænses til kun at omfatte et eller flere forhold. Den kan fx. være en dispositionsret over en ejendom. Der kan kun oprettes en fremtidsfuldmagt pr. cpr-nummer i Danmark.
En fremtidsfuldmagt oprettes af et advokatfirma, ved at anvende en speciel digital portal på nettet kaldet Fremtidsfuldmagtsregisteret. Når en fremtidsfuldmagt er korrekt indlagt, skal den verificeres af en notar på samme måde, som ved udarbejdelsen af almindelige testamenter. En fremtidsfuldmagt er således først gyldig fra den dag, hvor notarpåtegnelsen har fundet sted.
En fremtidsfuldmagt udløber den dag, hvor personen som har givet fuldmagten dør. En fremtidsfuldmagt vil også ophøre, såfremt fuldmagtsgiveren bliver sat under værgemål. Der er dog untagelser: Hvis værgemålet kun omfatter bestemte forhold, som ikke er nævnt i fuldmagten eller den, som sidder inde med fremtidsfuldmagten, er udelukket fra at varetage. En fremtidsfuldmagt kan også ophøre, hvis fremtidsfuldmagtshaveren selv frasiger sig hvervet. Det kan for eksempel være, fordi vedkommende ikke længere ønsker at varetage fremtidsfuldmagtsgiverens interesser. Det kan også skyldes, at vedkommende selv har mistet evnen til at råde på egne vegne, eller måske er afgået ved døden.

Advokaten underskrev testamentet som vidne

Ved kommanditselskaber kan der muligvis skelnes mellem arbejde for selskabet og arbejde for en deltager. En forudsætning for, at lønudbetaling til barnet kan tillægges normale skattemæssige virkninger, er naturligvis, at den udbetalte løn står i et rimeligt forhold til det udførte arbejde. En umyndig kan på forskellig måde eje en del af en virksomhed.
Fx kan midlerne i et vist omfang anbringes i aktier efter reglerne i værgebekendtgørelsen. Endvidere kan midler, den umyndige får udlagt som arv eller gave, bevares i den form, hvori de foreligger. Er der ved arv eller gave givet adgang til friere anbringelse end efter værgebekendtgørelsens regler, vil investering i virksomhed også kunne komme på tale. Deltagelse i virksomhed må imidlertid som udgangspunkt ikke medføre gældsansvar for den umyndige, jævnfør herved Værgemålsloven § 27, der indeholder et generelt forbud mod kaution eller sikkerhedsstillelse for tredjemands gæld på den umyndiges vegne.
l aktie- og anpartsselskaber hæfter deltagerne kun med den indskudte kapital. Der er derfor ikke særlige problemer i forbindelse med erhvervelse af aktier eller anparter i anpartsselskaber for den umyndige. Anderledes med hensyn til en anpart i et interessentskab.Advokat til fremtidsfuldmagt - Få 3 tilbud

Billig flyttefirma flyttemand tilbud

Advokater
 • Advokatfirmaet Guangdong Guozhi
 • Birch Advokatfirma
 • Advokat Karin Høier ApS
 • Advokathuset Eegholm A/S
 • Advokatfirmaet Plinius
 • Advokatfirmaet Kristian Qvist Krüger
 • Finanshuset i Fredensborg
 • Advokatfirmaet Gudberg
 • Impax Consult
 • Advokat J P Mathiasen

Del denne side:

Anmeldelse
Imponerende koncept - rimelig tilfreds med udfaldet.

Marlene Asmussen

Firmaoplysninger

www.3advokattilbud.dk
v/ Lars Larsen
Skeevej 39
4370 Store Merløse

Kontakt

Kontaktskema
Åbent: 9-17:30
Tlf. 22698737
Copyright © 2021