Boligadvokat Ringkøbing

  • Få 3 strålende boligadvokat tilbud Ringkøbing
  • Du får bare tilbud fra autoriserede advokater
  • Få hurtigt 14 % i rabat på seriøs boligadvokat

Ageras Advokattilbud

Lokale vejnavne
Ringkøbing

Fyrrealle
Oksfeldvej
E F Jacobsens Vej
Nørbyvej
Hasselvej
Høbrovej
Klitsvinget
Nordsø Ferievej
Dalkjærvej
Marktoften
Bjørnevej
Kærsangervej
Klægdalen
Amtmandens Allé
Grønningen
Koustrupvej
Mejlbo
Luleåvej
Brombærvej
Bellisvej

Boligadvokat i Ringkøbing? Få gratis 3 attraktive tilbud

Siden 3advokattilbud.dk er en online kundeformidlingsvirksomhed, som er specialiseret i at etablere kontakt mellem kunder og klienter på den ene side og boligadvokater, boligadvokat firmaer og boligadvokat kontorer i Ringkøbing på den anden side.
Med vores unikke avancerede onlineservice kan brugerne på en hurtig og let måde få tre tilbud på deres boligsag. Boligadvokaterne får på den anden side en løbende stabil tilgang af nye kundeemner og opgaver, der alle er verificerede og dermed ganske attraktive at gå i gang med.
Tilsidesættes underholdspligten, kan der fastsættes bidrag af statsforvaltningen, jævnfør nærmere Retsvirkningsloven § 5. Dette har dog næppe nogen praktisk betydning. Større betydning har det, at underholdspligten også består efter samlivsophævelse på grund af uoverensstemmelse, og at der også i sådanne tilfælde kan fastsættes bidrag, jævnfør nærmere § 6.

Tingbogsattesten

I tingbogsattesten ligger tinglysninger af byplanvedtægter og lokalplaner for boligens område. Særlige aftaler mellem naboer og lignende er også registreret til officielt notat. Bed altid om at få alle byrder udleveret.
For selv om overskriften i tingbogen ser tilforladelig ud, bør du altid læse hele indholdet i alle byrderne grundigt igennem, så der ikke kommer overraskelser, efter at du har købt. Under det fjerde punkt om stamoplysnínger finder man ejendomsnummer, matrikelnummer, offentlig vurdering samt det tinglyste areal.
Det sidste punkt er dagbogen, som indeholder alle ændringer i samtlige punkter, der indleveres til tinglysningskontoret. Fx ændringer i lokalplanen eller udlæg til kreditorer osv. Som regel står der intet her. Men dagbogen sikrer, at krav eller ændringer sker i den rækkefølge, de bliver indleveret i.

Find godkendte advokatkontorer her

Eksempler på områder i Ringkøbing-Skjern kommune, hvor du kan indhente 3 boligadvokat tilbud:
  • Sønder Vium
  • Borris
  • Tarm
  • Hemmet
  • Nørre Bork

Lokal boligadvokat fra 6950

Advokat J. Dalgaard-Knudsen
Herningvej 16
6950 Ringkøbing
CVR: 20473207
Hjemmeside
AS Advokatanpartsselskab
Skolevej 35, Rindum
6950 Ringkøbing
CVR: 35844945
Hjemmeside
Advokatfirmaet Bjarne Lund Jørgensen
Østergade 8
6950 Ringkøbing
CVR: 63730017
Hjemmeside