Boligadvokat Grenaa

  • Få 3 godkendte boligadvokat tilbud Grenaa
  • Du får udelukkende tilbud fra certificerede advokater
  • Få mindst 21 procent i rabat på effektiv boligadvokat

Ageras Advokattilbud

Lokale vejnavne
Grenaa

Kattegatvej
Pejmarksvej
Tulipanvej
Søndre Kajgade
Torvet
Solsikkevej
Rosenvang
Veggerslevvej
Lykkevej
Tolstrupvej
Markstræde
Rimsti Bakken
Østergade
Ringvejen
Rosengården
Parkvej
Polderrevsvej
Ymersvej
Plutovej
Poppelvej

Boligadvokat i Grenaa? Få gratis 3 billige og gode tilbud

Her er et eksempel på, hvor du kan få behov for hjælp fra en erfaren boligadvokat. Du har netop købt en ejendom i Grenaa by men er usikker på, hvorvidt ejendomsmægleren har lavet en fejl. Derfor er du i tvivl om hvorvidt du kan gøre krav gældende og hvis ja, hvilke krav er så realistiske?
Et godt råd er at skriftlig information fra ejendomsmægleren og herefter nærlæse alle papirer for bl.a. at finde ud af om ejendomsmægleren kan gøres ansvarlig hvis der er fejl eller mangler i papirerne. Det kan være bøvlet at finde en dygtig boligadvokat i Grenaa. Brug derfor 3advokattilbud.dk.
Når du køber bolig er der mange ting du skal tage stilling til. En af dem er finansiering. Der er mange forskellige lånetyper og det kan være svært at gennemskue konsekvenserne. Al dette har en professionel boligadvokat i Grenå fuldstændig styr på. Få 28-30 procent i rabat med 3 personlige tilbud.

Efterspørgsel på seniorboliger

Antallet af ældre mennesker i Danmark er stigende og det er byggeriet af etageejendomme ikke. Resultatet vil nødvendigvis være, at prisen pr. m2 på ejerlejligheder øges yderligere, og at mange seniorer på længere sigt vil føle, at de nærmest kommer til at bytte deres store hus lige over med den lille lejlighed uden at opnå en sidegevinst af gode kontanter. For presset fra seniorerne på lejlighederne falder sammen med, at antallet af yngre mennesker, der skal ud og købe parcelhuset må forventes at falde.
Et ejerlejlighedskort er er et matrikelkortet på en lejlighed. Sørg altid for at få en kopi, så du er sikker på, at det tinglyste areal stemmer overens med arealet på ejerlejlighedskortet.

Benyt vores gratis tjeneste i dag

Nogle boligadvokater i Grenaa har specialiseret sig i enkelte emner f.ex.
  • Opkonvertering
  • Internationale retsforhold
  • Forældrekøb
  • Bankret
  • Advokatforbehold

Eksempler på lokal boligadvokat i Grenaa

Ret&Råd Djursland
Østergade 2 B
8500 Grenaa
CVR: 36328762
Hjemmeside
Advokaterne Passagen
Passagen 4
8500 Grenaa
CVR: 15188693
Hjemmeside
Advokatfirmaet Kurt Siggaard ApS
Hjembækvej 64
8500 Grenaa
CVR: 30495136
Hjemmeside