Boligadvokat Bramming

  • Få 3 velegnede boligadvokat tilbud Bramming
  • Få kun tilbud fra seriøse advokater
  • Få mindst 29 pct i rabat på effektiv boligadvokat

Ageras Advokattilbud

Eksempler på
Bramming vejnavne

Møllevænget
Møllegårdsvej
Brorsensvej
Hovedvej A1
Pederstræde
Plantagevej
Holmevej
Sønderbyvej
Jasminvej
Videkærvej
Kløvborgvej
Annexgade
Thorsmarkvej
Søvej
Ravnsøvej
Skråtoften
Gabelsparken
Sejstrupvej
Gl Skolevej
Hedevej

Indhent 3 tilbud fra boligadvokat i Bramming - gratis!

En boligadvokat i Bramming er et vidt begreb da mange boligadvokater har specialiseret sig i bestemte emner. Skal du have løst en sag, så foreslår vi at du bruger vores gratis tilbudstjeneste til at bestille 3 fortræffelige tilbud på sagen. Sådan kommer du i konkakt med de relevante boligadvokater og får samtidig en god pris.
l afgørelsen TFA 2010230 havde manden, fordi der var uenighed om prisen for en ejendom, solgt ejendommen betinget af hustruens godkendelse, men taget forbehold om sin ret til udtagelse, hvis hustruen ikke godkendte salget. Retten antog, at det ikke indebar et afkald på retten til at udtage ejendommen.
I afgørelsen TFA 201 l 329 antoges, at det ikke kunne udelukkes, at hustruen kunne få ejendommen udlagt efter reglen, hvorfor mandens begæring om udsættelse af hustruen ved fogeden afvistes.

Vigtige punkter i købsaftalen

Pkt. 1) Hvidevarer bør stå med navn og modeltype, så der ikke opstår diskussion om, hvad der følger med.
Pkt. 2) Oplysninger om ejendommens fysiske forhold her skal være i overensstemmelse med det vedlagte kommunale oplysningsskema.
Pkt. 5) Er boligen forsikret i dag? Kan det være relevant for dig at overtage en eksisterende forsikring? Få udleveret en kopi af forsikringspolicen ved det nuværende selskab, så beslutningen kan tages på et fornuftigt grundlag. Du kan sammenligne med det tilbud, der følger med tilstandsrapportens tilbud om ejerskifteforsikring og husforsikring.

Lad advokatfirmaerne konkurrere om opgaven

Advokatområdet er stort og uoverskueligt for menigmand. Her følger et lille udvalg af emner.
  • Voldgiftssager
  • Skjulte installationer
  • Retsanmærkning
  • Prisudvikling
  • Mellemfinansiering

Boligadvokater Bramming eksempler:

Rohrsted & Ulsøe Advokatfirma
Tømmergangen 7
6760 Ribe
CVR: 40141774
www.rohrsted.dk
Advokatfirmaet Rohrsted
Tømmergangen 7
6760 Ribe
CVR: 36270195
www.rohrsted.dk
PSZ ApS
Kongensgade 36
6700 Esbjerg
CVR: 31071321
www.advopartner.dk