Boligadvokat Bramming

  • Få 3 kontante boligadvokat tilbud Bramming
  • Du får bare tilbud fra grundige advokater
  • Få hurtigt 26 procent i rabat på erfaren boligadvokat

Ageras Advokattilbud

Vejnavne i
postnummer 6740

Tværsigvej
Syrenvej
Grønnegade
Skolegade
Godthåbparken
Stationsvej
Vestertoften
Østertoften
Langsigparken
Størsbølvej
Mulvadvej
Fruerlundvej
Vibækvej
Engsvinget
Nøråvej
Kirkediget
Ommevej
Sandgaden
Vibevej
Håndværksvej

Indhent 3 tilbud fra boligadvokat i Bramming - gratis!

En boligadvokat i Bramming er et vidt begreb da mange boligadvokater har specialiseret sig i bestemte emner. Skal du have løst en sag, så foreslår vi at du bruger vores gratis tilbudstjeneste til at bestille 3 fortræffelige tilbud på sagen. Sådan kommer du i konkakt med de relevante boligadvokater og får samtidig en god pris.
l afgørelsen TFA 2010230 havde manden, fordi der var uenighed om prisen for en ejendom, solgt ejendommen betinget af hustruens godkendelse, men taget forbehold om sin ret til udtagelse, hvis hustruen ikke godkendte salget. Retten antog, at det ikke indebar et afkald på retten til at udtage ejendommen.
I afgørelsen TFA 201 l 329 antoges, at det ikke kunne udelukkes, at hustruen kunne få ejendommen udlagt efter reglen, hvorfor mandens begæring om udsættelse af hustruen ved fogeden afvistes.

Vigtige punkter i købsaftalen

Pkt. 1) Hvidevarer bør stå med navn og modeltype, så der ikke opstår diskussion om, hvad der følger med.
Pkt. 2) Oplysninger om ejendommens fysiske forhold her skal være i overensstemmelse med det vedlagte kommunale oplysningsskema.
Pkt. 5) Er boligen forsikret i dag? Kan det være relevant for dig at overtage en eksisterende forsikring? Få udleveret en kopi af forsikringspolicen ved det nuværende selskab, så beslutningen kan tages på et fornuftigt grundlag. Du kan sammenligne med det tilbud, der følger med tilstandsrapportens tilbud om ejerskifteforsikring og husforsikring.

Lad advokatfirmaerne konkurrere om opgaven

Advokatområdet er stort og uoverskueligt for menigmand. Her følger et lille udvalg af emner.
  • Voldgiftssager
  • Skjulte installationer
  • Retsanmærkning
  • Prisudvikling
  • Mellemfinansiering

Eksempler på Bramming boligadvokat

Advokat Arne Paabøl Andersen
Kongensgade 44
6700 Esbjerg
CVR: 33266251
Hjemmeside
Advokatfirmaet Rohrsted
Tømmergangen 7
6760 Ribe
CVR: 36270195
Hjemmeside
Skalborg Hansen ApS
Vibevænget 4
6760 Ribe
CVR: 31616514
Hjemmeside