Advokat Ribe

  • Få 3 fine tilbud på advokater i Ribe
  • Udfyld skemaet online på mindre end 7 min.
  • Billig advokat - Sammenlign tilbud og priser

Ageras Advokattilbud

Eksempler på veje
fra Ribe

Toften
Petersholmvej
Mandøvej
Elmevej
Irisvej
Obbekjærvej
Favrholtvej
Obbekærparken
Engdraget
Skomagerslippe
Buskemarksvej
Rønnebærparken
Vestervej
Rylevænget
Skønager
Sortebrødregade
Spurvevænget
Plougstrup Møllevej
Rønnevej
Helmbjergvej

Modtag 3 gratis tilbud fra advokat firmaer i Ribe

Her på webtjenesten 3advokattilbud.dk kan du gratis bestille 3 strålende advokat tilbud fra lokale bundsolide advokatkontorer i Ribe. Det er aldeles uforpligtende at få disse rare tilbud. Derudover er det udelukkende op til dig selv, om du vil acceptere et af de leverede konkrete tilbud - der er overhoved ingen tvang.
Udfyld kontaktskemaet på ca 5-6 minutter og modtag 2-3 stærke tilbud - hurtigt og gratis på din advokatsag uanset omfanget af din sag. Du kan hurtigt spare 25 pct på en kvalitetssikret advokat i Ribe ved at anvende vores gratis advokattilbudstjeneste her på 3advokattilbud.dk.
For så vidt angår skødehaverens kreditorer, er det givet, at der kan foretages retsforfølgning mod hele ejendommen. hvis der utinglyst er overdraget en anpartfra denne til den anden ægtefælle, jævnfør Tinglysningsloven § 1.

Legitimationstilfælde

Kan fuldmægtigen ikke oplyse, at han havde fuldmagt, hæfter fuldmagtsgiveren ikke, men fuldmægtigen er her ansvarlig for aftalens opfyldelse, jævnfør aftaleloven § 25. Synspunktet ses dog ikke udtrykkeligt anerkendt ved den foran nævnte afgørelse U l987.43 og afvises tilsyneladende i dissensen.
Godtgøres det, at den ægtefælle, der ejer et aktiv, ikke har givet den anden ægtefælle fuldmagt til at foretage retshandler vedrørende dette, og har han ikke senere godkendt dispositionen, hæfter fuldmægtigen alene.
Der må dog efter omstændighederne være mulighed for at gøre et berigelseskrav gældende mod ejerægtefællen, såfremt dispositionen har medført en værdiforøgelse. Noget andet er, at der næppe kan stilles store krav til beviset for at antage, at der foreligger en adfærdsfuldmagt

Vi finder 3 lokale advokater, der gerne vil løse din opgave

Advokater i Ribe assisterer gerne i eksempelvis disse type af sager:
  • Børsmarkedet
  • Forsørgertab
  • Mortifikation af pantebreve
  • Plan- og miljøret
  • Skatter og afgifter

Eksempler på lokal advokat Ribe

Advokataktieselskabet Hjerrild & Bisgaard
Torvet 16
6760 Ribe
CVR: 17024639
Hjemmeside
Advokatfirmaet Rohrsted
Tømmergangen 7
6760 Ribe
CVR: 36270195
Hjemmeside
Langberg og Winther Advokatanpartsselskab
Tvedgade 21
6760 Ribe
CVR: 32933033
Hjemmeside