Advokat Nørresundby

  • Få 3 godkendte tilbud på advokater i Nørresundby
  • Udfyld skemaet online på bare syv minutter
  • Billig advokat - Lad os lave det hårde arbejde

Ageras Advokattilbud

Nørresundby
vejnavne eksempler

Abildgårdsvej
Brorholtvej
Hedelund
Englundvej
Hjørring Landevej
Nordre Havnegade
Havnegade
Vingevej
Digmannsvej
Voerbjerglund
Thorvald Jensens Vej
Vesterbrogade
Anders Mørchs Vej
Tjørnevænget
Søvangen
Hjørringvej
Hvorup Kærvej
Peder P. Hedegårds Vej
Virkelyst
Niels Lykkes Gade

Få 3 gratis tilbud fra advokat firmaer i Nørresundby

Sådan får du gratis 3 advokat tilbud i Nørresundby: Udfyld webformularen på 4-5 minutter og send den ind til os. Efter ganske få dage vil du blive kontaktet af op til 3 godkendte adbokater fra Nørresundby, der gerne vil løse din advokatsag. Arvingeme har efter dødsboskifteloven mulighed for at få boet udleveret til privat skifte, når nogle nærmere betingelser er til stede.
Denne hæftelse er imidlertid begrænset til det, der er udtaget af boet. Endvidere er det muligt at skifte privat, selv om der er umyndige arvinger, men disses hæftelse er yderligere begrænset til det, de selv har modtaget jævnfør dødsboskifteloven §§ 27-29.
Under alle omstændigheder er det klogt at kontakte en advokat i forbindelse med en arvesag. Vi tilbyder at indhente 3 tilbud fra advokater i Nørresundby, der alle er eksperter i arveloven og dermed kan håndtere en bodeling korrekt.

Forudbestående/ konkurrerende gener

Når erstatning skal udmåles, er det alene skadens følger, som skal kompenseres. Det betyder, at skadelidte ikke vil få erstatning for de følger, som ikke kan anses for at være forårsaget af skaden.
Det indebærer derfor, at erstatning og godtgørelse kan nedsættes, hvis skadelidtes helbredsmæssige eller sociale situation ikke alene kan henføres til skaden. Hvis skadelidte har løftet bevisbyrden for, at der er sket en varig skade som følge af en ulykke, er der en formodning for, at de gener skadelidte har, kan henregnes til skaden.
Der sker herefter kun fradrag i erhvervsevnetabet, hvis de forudbestående gener/den forudbestående lidelse ville være blevet hindrende selv uden skaden. Dog skal skadens følger kunne begrunde de begrænsninger, der er årsag til indtægtsnedgangen (årsagssammenhæng).

Indtast din opgave i formularen nu

Advokatopgaver som specialiserede advokater i Nørresundby arbejder med.
  • Salg af virksomhed
  • Tingskade
  • Udenlandsk arbejdskraft
  • Vindmølleforhold
  • Ægtepagter

Eksempel på lokal advokat i Nørresundby

Oluf Bagge Hjortlund
Østerbrogade 70
9400 Nørresundby
CVR: 32302122
Hjemmeside
Advokat Kasper Ørtoft Erhverv
Skrågade 2
9400 Nørresundby
CVR: 35594515
Hjemmeside
Ret & Råd Advokater
Østerbrogade 142
9400 Nørresundby
CVR: 37515957
Hjemmeside