Advokat Jammerbugt

  • Få 3 optimale tilbud på advokater i Jammerbugt
  • Udfyld skemaet online på bare 4 min.
  • Billig advokat - Overlad tilbudsarbejdet til os

Ageras Advokattilbud

Eksempler på veje
fra Jammerbugt

Lejrmarksvej
Møllebanken
Stationsvej
Sandvejen
Hødeshøjvej
Nørmarken
Hummervej
Starkærvej
Sandagervej
Tulipanvej
Sofiendalsvej
Skovlyvej
Markstien
Rønnevej
N C Alstedsvej
Vestergade
Møllehusvej
Rolighedsvej
Kollerup Strandvej
Øster Fælledvej

Få 3 gratis tilbud på advokat hjælp i Jammerbugt

I Jammerbugt kommune kan du helt gratis bestille 3 tiptop tilbud på en bundsolid advokat. Fortæl os lidt om problemet, så sender vi sagen videre ud i vores netværk af kompetente autoriserede advokatfirmaer i Nordjylland. Efter kort tid vil du modtage 3 udmærkede tilbud på løsning af sagen.
Den, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, kan råde over sine ejendele ved testamente. Er et ungt menneske fyldt 15 år, kan det dog ved testamente råde over genstande, som det efter værgemålslovens § 42 havde rådigheden over, dvs. hvad vedkommende har fået til fri rådighed.
Selv om testator manglede evnen til at råde fomuftsmæssigt over sine efterladte ejendele, behøver testamentet ikke at blive tilsidesat i sin helhed. Tilsidesættelse kan ske af de dispositioner, der må antages at være forårsaget af en abnorm sindstilstand, medens andre dispositioner kan opretholdes.

Ugyldig gaveoverdragelse

Ved afgørelse U1940.139 var parterne enige om, at en relativ kostbar ring kunne gives til en ægtepagt. Principielt må bedømmelsen være den samme ved skifte og ved retsforfølgning. Ved relativt kostbare gaver ydet af en insolvent eller i øvrigt økonomisk svagt stillet person, vil der dog nok være en formodning for, at gaven står i misforhold til giverens kår.
Består gaven i genstande, der senere udskiftes på giverens bekostning, og er den tidligere gaveoverdragelse ugyldig, kan udskiftningen ikke betragtes isoleret. Dispositionen må betragtes som en helhed og kunne gaven som helhed ikke gives uden ægtepagt, må hele gaveoverdragelsen betragtes som ugyldig. Overførslen antoges at indebære et væsentligt (ugyldigt) gavemoment.

Spar meget tid på din opgave

Advokattilbud kan bestilles indenfor mange forskelligartede sagstyper f.eks:
  • Mediation
  • Personalehåndbøger
  • Samejeoverenskomst
  • Udbudsret
  • Ægtepagter

Eksempel på advokat i 9690 Jammerbugt

LN Advokater
Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev
CVR: 32477488
Hjemmeside
Storkborg v/Gert Storkborg Jensen
Kattegatsvej 9 B
9700 Brønderslev
CVR: 25042530
Hjemmeside
Bareco v/Susanne Jensen
Mellemvej 7
9670 Løgstør
CVR: 33026234
Hjemmeside