Advokat Hørning

 • Få 3 fantastiske tilbud fra advokater i Hørning
 • Udfyld formularen på bare seks min.
 • Billig advokat - faguddannede fagfolk står klar

Ageras Advokattilbud

Eksempler på veje
fra Hørning

Skrænten
Dørupvej
Nørregårds Alle
Bjertrupvej
Præstevejen
Fusvadvej
Engvej
Elgårdsmindeparken
Brohaven
Snerlevænget
Tværvej
Hybenvænget
Mosevej
Overskovvej
Drosselvej
Brydehøjvej
Bakkedraget
Vibevej
Bjertrupdalvej
Havremarken

Indhent gratis 3 tilbud på effektiv advokat i Hørning

3 gratis tilbud på advokathjælp i Hørning tilbydes. Indsend din sag til os og modtag 3 konkrete tilbud fra lokale advokatkontorer i Hørning på ganske få dage.
Har udlejer bedt Fogedretten om hjælp til at udsætte dig af lejemålet i Hørning? I så fald har du måske brug for en dygtig advokat. Der kan være mange årsager til, at grundlaget for en udsættelse ikke er tilstrækkeligt. Erfaringsmæssigt kan det dreje sig om følgende forhold:
 • Udlejer har begået procedurefejl ifm. ophævelse af lejemålet
 • Lejeforholdets karakter kan i sin natur medføre en anden retsstilling end lejeaftalen foreskriver
 • Der kræves en større bevisførelse end den, der tillades i Fogedretten
 • Udlejers synspunkter (anbringender) er udokumenteret
 • Der er indgået anden aftale med udlejer end den, som udlejer nu holder på

Godtgørelse for varigt mén

Godtgørelse for varigt men følger af erstatningsansvarslovens § 4. Godtgørelse for varigt men ydes for varige personskader af ikke-økonomisk karakter. Men godtgørelsen fastsættes på baggrund af en méngrad, der vurderes under hensyn til skadens medicinske art og omfang og de ulemper skaden medfører i skadelidtes personlige livsførelse.
Ved vurderingen af méngradens størrelse lægges de rent medicinske følger af skaden til grund. Erstatningen fastsættes ud fra en vejledende mentabel, som er udarbejdet af Arbejdsskadestyrelsen.
Dog gives et tillæg, hvis det kan sandsynliggøres, at skaden i det enkelte tilfælde betyder et større indgreb i skadelidtes sædvanlige livsførelse end det er sædvanligt.

Danske advokater er omfattet af dansk lovgivning

De fleste områder som advokater arbejder med, er omfattet af dansk lovgivning og her er nogle eksempler.
 • Indstationeringer
 • Komplekse kontrakter
 • Lejemål private
 • Mergers & Acquisitions
 • Opsigelse og bortvisning

Advokat Hørning eksempler:

Advokatfirmaet Zacher & Andersen
Havnevej 11
8400 Ebeltoft
CVR: 33047487
Hjemmeside
Brunse Mæhlisen Advokatfirma
Nørre Allé 32
8362 Hørning
CVR: 37289205
Hjemmeside
Advokat Kilic
Orøvænget 22
8381 Tilst
CVR: 37608955
Hjemmeside