Advokat Grenaa

  • Få 3 rare tilbud fra advokater i Grenaa
  • Udfyld formularen på under fire minutter
  • Billig advokat - Undgå at bruge en masse tid

Ageras Advokattilbud

Eksempler på veje
fra Grenaa

Søndereng
Jupitervej
Rolshøjvej
Hyldevej
Åstrup Mark
Kirkesvinget
Rimsø Kærvej
Sunddalvej
Rosmarinvej
Skovlæet
Stavnsborgvej
Overstræde
Plantagevej
Nygade
Ramskovvej
Kirkebakken
Tangen
Rørmosevej
Stensmarkvej
Øster Allé

Få gratis 3 tilbud fra professionel advokat i Grenå

Fordeles de efterladte ejendele i overensstemmelse med et testamente, der er en nullitet, vil arven i skatte- og afgiftsmæssig henseende blive anset for erhvervet af de legale arvinger. Endvidere vil arven blive anset for en gave til modtageren, der derfor må betale indkomstskat af beløbet, medmindre vedkommende hører til den personkreds, der må betale gaveafgift. Få 3 tilbud på en dygtig advokat i Grenå - gratis og uforpligtende.
Også i forhold til arvingernes kreditorer har sondringen mellem anfægteligheds- og nullitetsvirkning betydning. Ifølge Konkursloven § 34 indgår arv, der tilfalder skyldneren under konkursen, i boet, medmindre andet følger af arveladers gyldige testamente (dvs. en båndlæggelsesbestemmelse) eller, konkursboet afstår fra arven. Men efter bestemmelsen i Konkursloven kan et konkursbo ikke rejse indsigelse mod et testamente, der begrænser skyldnerens arveret.

Hvad er nødret?

Nødret er, hvor en akut nødsituation retfærdiggør et direkte indgreb i tredjemands retsgode. Det er en betingelse, at den skade, der sker på retsgodet, er af underordnet betydning. Nødret er handlinger, der er
  • nødvendige til afværgelse aftruende skade på person eller gods, og
  • den ellers retsstridige handling må anses for at være af forholdsvis underordnet betydning

At handlingen skal være af underordnet betydning vil sige, at det man foretager sig og den skade, det forvolder, skal stå i forhold til den skade, man vil afværge. I tilfælde af nødret skal der svares erstatning for den skade, som nødretshandlingen forvolder. Det er den person, i hvis interesser handlingen foretages. der skal erstatte skader eller tab som følge af nødretshandlingen.

Udfyld skemaet og få 3 supertilbud

Effektive advokater i Grenå området løser f.eks. følgende opgaver:
  • AB 92
  • Certeparti
  • Ejendomme
  • Gambling
  • Immaterialret

Grenaa advokat eksempel:

Lindhardt Steffensen Advokater
Østerbrogade 45
8500 Grenaa
CVR: 31622867
Hjemmeside
Advokaterne Passagen
Passagen 4
8500 Grenaa
CVR: 15188693
Hjemmeside
Ret&Råd Djursland
Østergade 2 B
8500 Grenaa
CVR: 36328762
Hjemmeside