Advokat Frederikshavn

  • Få 3 stærke tilbud fra advokater i Frederikshavn
  • Udfyld web skemaet på kun fire min.
  • Billig advokat - Opnå rare rabatter - 26 %

Ageras Advokattilbud

9900 Frederikshavn
vejnavne

Middelfartgade
Peter Wessels Vej
Jernbanegade
Lundevej
Perregårdsvej
Nordre Kaj
Maigårdsvej
Nyholmsvej
Nytorv
Horsensgade
Pallesvej
Lauge Kochs Vej
Markvej
Parallelvej
Håndværkervej
Knallen
Kirkestien
Lienshøjvej
Ollendorffsvej
Horsevadet

Få 3 gode og gratis tilbud på advokat i Frederikshavn

De danske regler om skifte finder kun anvendelse, hvis en dansk skifteret er kompetent til at behandle boet. Det kan imidlertid forekomme, at et dødsbo skal skiftes i ét land, medens det er et andet lands arveretlige regler. Få 3 super tilbud på en advokat i Frederikshavn. Spar 30% på en billig advokat.
Var afdøde såkaldt processuel indlænding efter reglerne i retsplejeloven, er en dansk skifteret kompetent. Hertil kræves, at vedkommende ved bopæl eller ophold havde stærkere tilknytning til Danmark end til udlandet. En dansk skifteret kan behandle et fællesbo, selv om afdøde ikke var indlænding.
Det samme gør sig gældende såfremt afdøde havde dansk indfødsret eller anden særlig tilknytning til Danmark og efterlader sig aktiver, der ikke inddrages under bobehandling i udlandet, eller at afdøde efterlader sig aktiver i Danmark, der ikke inddrages under en bobehandling i udlandet.

Gave i separationsperioden

Gives en gave i separationsperioden, efter at fællesboet er delt, kræves iagttagelse af ægtepagtskravet, jævnfør til eksempel U 1958968. Tilsvarende kræves ægtepagt ved delings- eller overførselsaftaler, der ikke indgås i anledning af en aktuel separation eller skilsmisse.
Ved dom Ul996.140l havde manden skriftligt lovet hustruen, at han i tilfælde af skilsmisse ville betale hende 75.000 kr. for hvert år, ægteskabet havde varet. Da erklæringen ikke var afgivet i anledning af en aktuelt forestående separation eller skilsmisse, frifandtes manden for hustruens krav.
Tidligere skulle der betales gaveafgift af gaver til ægtefællen, hvis gaven blev modtagerens fuldstændige særeje - en afgift som det ikke krævede megen behændighed at undgå ved først at gøre gaven til modtagerens bodel, men det følger nu al lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftloven) § 22, stk. 3.

Det er gratis at bruge vores tjeneste

Uanset hvor du har bopæl i Frederikshavn kommune, kan du bestille 3 gratis tilbud fra dygtige advokater:
  • Store Rugtved
  • Skagen
  • Lyngså
  • Skæve
  • Thorshøj

Tilfældig advokat fra 9900

Advokatfirmaet Espersen
Tordenskjoldsgade 6
9900 Frederikshavn
CVR: 15554282
Hjemmeside
Advokat Kamilla Helle Christiansen
Søndergade 34
9900 Frederikshavn
CVR: 30330242
Hjemmeside
Advokatfirmaet Ole Horn
Danmarksgade 49
9900 Frederikshavn
CVR: 19308235
Hjemmeside