Advokat Faaborg

  • Få 3 skarpe tilbud på advokater i Faaborg
  • Udfyld webformularen på bare syv minutter
  • Billig advokat - Få en fin rabat - 29%

Ageras Advokattilbud

Faaborg
vejnavne eksempler

Grønnegade
Peter Wessels Vej
Brevikvej
Fiskervænget
Enghavevænget
Roarsbjerggyden
Nyløkke
Møllebakken
Dyreborgskovvej
Parkvej
Bogøvej
Johan Rantzaus Vej
Grøftebjergvej
Hospitalstræde
Rallebæksgyden
Munkegårdsvej
Bernstorffsminde
Ny Stenderupvej
Hedemarken
Kalovn

Få 3 helt uforpligtende tilbud på advokat i Faaborg

Vejledning i at modtage 3 gratis advokattilbud: Beskriv din sag og dine forventninger til advokaten i onlineskemaet på 7½ minut. 3advokattilbud.dk finder herefter 3 relevante og billige advokater. I løbet af få dage kontakter de tre advokater i Faaborg dig med hver deres raske tilbud.
Så kan du sammenligne oplysninger, prise mv i fred og ro på de attraktive tilbud, som advokaterne fra Fåborg har fremsendt. Du vælger det tilbud med den pris, kvalitet og beskrivelse, du bedst synes om. Så kan du begynde et samarbejde med den pågældende advokat. Denne tilbudsservice er gratis og uforpligtende. Du betaler først, når du har accepteret et af tilbuddene og sagen er sat i gang.
Bestemmelser om særeje: Længstlevendes pensionsordninger og pensions- eller forsikringsydelser er i vidt omfang reserveret vedkommende ved skifte af et uskiftet bo i længstlevendes levende live.

Hvad er genoprettelsesprincippet?

Det grundlæggende princip i erstatningsretten er genoprettelsesprincippet om, at man som skadelidt skal kompenseres for det økonomiske tab, som man har lidt, eller værdien af den værnede interesse, man som skadelidt har haft, og som på baggrund af en ansvarspådragende adfærd er kompromitteret.
Erstatningsretten er grundstenen i vores muligheder og rettigheder, når andre har været skyld i, at vi har mistet penge eller værdier. De erstatningsretlige principper er endvidere grundlaget for at forstå og vurdere. hvorvidt vi har et krav.
Årsagssammenhæng betyder, at der er sammenhæng mellem den ansvarspådragende handling og den skade, der er sket. At skaden rent faktisk er forårsaget af den ansvarspådragende handling.

Vi skaffer dig 3 gratis advokattilbud

Her er nogle få eksempler på spændvidden af opgaver på et advokatkontor:
  • Arbejds- og ansættelsesret
  • Finans
  • International inkasso
  • Opsigelsesskrivelser
  • Selskabsret

Advokat Faaborg eksempel:

Advokatfirmaet Leif Jørgensen
Kildevej 13
5600 Faaborg
CVR: 55919828
Hjemmeside
Advokatfirmaet Susanne Rasmussen
Torvegade 12 A
5600 Faaborg
CVR: 21340944
Hjemmeside
Advokatfirmaet i Poul Kinafarers Gaard ApS
Østergade 1
5600 Faaborg
CVR: 30236033
Hjemmeside