Advokat Brande

  • Få 3 personlige tilbud fra advokater i Brande
  • Udfyld online formularen på ca tre min.
  • Billig advokat - Her sparer du tid og penge

Ageras Advokattilbud

Veje 7330 Brande

Naurvej
Buelundvej
Præstelunden
Østre Allé
Blåhøj Tværvej
Usseltoftvej
Blåhøjvej
Revlingevej
Vejlevej
Ny Sandfeldvej
Uhre Byvej
Thyregodvej
Kornvænget
Lars Nielsens Vej
Bonusvej
Ejstrupholmvej
Engebækvej
Hastrupvej
Engtoften
Fyrrevænget

Juridisk hjælp i Brande? Få gratis 3 advokat tilbud

Søger du en seriøs advokat i Brande? Tillykke! 3advokattilbud.dk er den helt rigtige side for dig. Med vores tjeneste får du gratis og uforpligtende 3 driftssikre tilbud fra pålidelige advokatkontorer i Brande, som meget gerne vil udføre din advokatopgave. Få gratis advokattilbud på alle typer af advokatopgaver i Brande.
Det eneste, vi forlanger af dig er, at du udfylder online skemaet og beskriver, hvilken type sag du ønsker juridisk bistand til. I løbet af 36 timer, tilsendes du stærke tilbud fra 3 effektive advokater i Brande. Du vælger selv, hvilket tilbud du vil benytte.
Vores tjeneste er som nævnt gratis og uforpligtende - hurtigere bliver det næppe. Advokaterne kommer til at konkurrere om din sag og således får du det bedste sammenligningsgrundlag og de bedste tilbud. Du kan - ved at bestille 3 gratis tilbud - få tæt på 25 procents rabat på advokat regningen.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

De nærmere regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste findes i erstatningsansvarslovens § 2. Tabt arbejdsfortjeneste ydes, indtil skadelidte kan genoptage arbejdet eller indtil det er muligt midlertidigt eller endeligt at vurdere skadelidtes tab af erhvervsevne.
At skadelidte kan genoptage arbejdet, betyder at pågældende i det væsentlige er i stand til igen at varetage et job. Det er ikke en betingelse, at skadelidte fuldt ud kan vende tilbage til sit tidligere erhverv. Det er ikke nok, at skadelidte i meget begrænset omfang er vendt tilbage til sit arbejde.
Hvis skadelidte er lønmodtager, baseres erstatningen normalt på en erklæring fra arbejdsgiveren om, hvad pågældende ville have tjent, hvis skaden ikke var sket. Var skadelidte arbejdsløs, da skaden skete, vurderes, om det var påregneligt, at han ville have fået arbejde i sygeperioden efter skaden.

Erstatning for varige men

Såfremt en skade medfører varige følger udbetales jf erstatningsansvarsloven:
  • godtgørelse for varigt men, og
  • erstatning for tab eller forringelse af erhvervsevnen

Derudover indeholder ersratningsansvarsloven i §§ 12-14 A erstatning for:
  • tab af forsørger og
  • overgangsbeløb

Advokat Brande eksempler:

KJL Holding
Møllevej 14
7323 Give
CVR: 30733533
Hjemmeside
Advokat Johnny Norup
Agerbølparken 23
7323 Give
CVR: 79454818
Hjemmeside