Categories
Gode tilbud

Havnen i Nykøbing

I 1854 bad Leth i havnen havnekommissionen om at lave en undersøgelse, ifølge hvilken et løb til ti fod ville koste 64.500 rigsbankdaler, og et til 12 fod ville koste 183.500 rigsbankdaler. Med en årlig indtægt omkring 3.500 rigsbankdaler og store udgifter til afdrag var en realisering helt utopisk, selv om godsejer E. Tesdorpf tilbud […]