Boligadvokat Thisted

  • Få 3 reelle boligadvokat tilbud Thisted
  • Få tilbud fra faguddannede advokater
  • Få ca 17 procent i rabat på robust boligadvokat

Ageras Advokattilbud

Veje 7700 Thisted

Vendbjerg
Tjørnevej
Lervej
Vilsbølvej
Smøgen
Iversensvej
Tværvej
Laksevej
Rolighedsvej
Vegebjergsti
Skråvej
Østerbyvej
Solbakkevej
Ternevej
Søndre Thorstedvej
Solhaven
Leopardvej
Nygade
Ranunkelvej
Tovsigvej

Få gratis 3 lokale boligadvokat tilbud i Thisted i dag

3advokattilbud.dk er en innovativ advokattilbudsservice, hvor du - absolut gratis og uforpligtende - kan bestille 3 hurtige tilbud fra lokale boligadvokater i Thisted. Hvis du fortæller os lidt om, hvad din sag går ud på, så rundsender vi den i vores net af rutinerede boligadvokater. Interesserede boligadvokatfirmaer tager så kontakt direkte til dig med henblik på at få løst sagen.
Ved dom TFA 2013.72 fik manden lejligheden, idet hustruen formodedes at have større rejseaktivitet og ved dom TFA 2011.72 tilkendtes manden, der havde hjerneskade, retten til lejligheden, frem for hustruen, der havde slidgigt i ryg og knæ.
For krav, der opstår efter den ene ægtefælles overtagelse af lejemålet og meddelelse derom til udlejeren, hæfter alene den ægtefælle, der fortsætter lejemålet, jævnfør til eksempel U 1996. l 259.

Bygningstegninger og skøde

Oprindelige bygningstegninger er altid rare at have. Så kan du bedre få en fornemmelse af rørføring, placering af bærebjælker, spær osv. Det er altid en god ide at besøge kommunens tekniske forvaltning, hvis du vil have så mange tegninger som muligt. Oplyser du boligens matrikelnummer, får du lov til at læse hele byggesagen igennem.
Skødet er ofte en lettere afskrift af købsaftalen, der bliver sendt til tinglysningskontoret. Typisk vil ændringer af dit valg af finansiering dog fremgå, så det stemmer overens med de pantebreve, der også skal tinglyses. Så her behøver du som køber ikke at være så opmærksom, men i stedet regne med, at din advokat gør det rigtigt, så tinglysningsperioden bliver så kort som muligt.

Få 3 tilbud på juridisk bistand i Thisted

Autoriserede boligadvokater i Thisted arbejder bl.a. med disse emneområder:
  • Videresalg
  • Tvister​
  • Skatter og afgifter
  • Rentetilpasningslån
  • Boligudgifter

Kvalitetssikrede boligadvokater fra postnr. 7700

Advokater Haumann & Fastrup
Vestergade 24
7700 Thisted
CVR: 28905750
www.advokatkontor.dk
Advodan Thisted I/S
Frederiksgade 14
7700 Thisted
CVR: 32510531
www.advodan.dk
Torben Hansen
Islandsvej 21
7700 Thisted
CVR: 29361681