Boligadvokat Frederikshavn

  • Få 3 reelle boligadvokat tilbud Frederikshavn
  • Du får udelukkende tilbud fra faguddannede advokater
  • Få op til 13 % i rabat på troværdig boligadvokat

Ageras Advokattilbud

Eksempler på
9900 vejnavne

Mariesmindevej
Kæruldvej
Industrivej
Holsteinsborgvej
Knappenvej
J.P.E. Hartmanns Vej
Jegenvej
Laulundsvej
Kærbæk Markvej
Læsøgade
Parallelvej
Lyngmosevej
Hyldevej
Hønetoften
Kærsangervej
Padborgvej
Oliepieren
Nyborgvej
Nytorv
Kertemindegade

Modtag 3 gratis boligadvokat tilbud i Frederikshavn

En bolighandel kan opdelesi to separate faser. I den første fase indgås handelen mellem køberen og sælgeren. Her fastsættes prisen samt øvrige vilkår som f.eks. Den endelige overtagelsesdato samt nytegning af en ejerskifteforsikring. Få derfor 3 favorable boligadvokat tilbud i Frederikshavn.
Når du skal købe ejerbolig, er det en stor fordel at få udarbejdet en tilstandsrapport, der kan give dig en fornemmelse af boligens stand og omfanget af skader. Rapporten udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig og den er en forudsætning for, at du kan tegne en ejerskifteforsikring.
Når du har købt fast ejendom, skal du som det første registrere din suveræne ret til ejendommen i det offentligt register Tingbogen. Det gøres ved at anmelde ejendommens skøde til tinglysning. Ejendommen har sin egen side i Tingbogen. Her bliver også andre rettigheder end ejerskab tilglyst.

Beregning af lejeindtægt ved udlejning af sommerhus

Vi skal se på to modeller til opgørelse af din lejeindtægt, hvis du vælger at udleje dit sommerhus. Standardiseret opgørelse, med fast fradrag, som er 7.000 kr. Regnskabsmæssig metode. Når du udlejer dit sommerhus, får du op til 7.000 kr. i lejeindtægt skattefri. Har du en lejeindtægt over 7.000 kr. årligt, skal du vælge mellem en standardiseret opgørelse eller den regnskabsmæssige metode. Lad os tage ovenstående eksempel, og se hvad der sker med dit overskud og i sidste ende med din årlige omkostning. Ved valg af den standardiserede metode er skattebetalingen 50 % af 37.200 kr., altså netto 18.600 kr. Vi må nok forvente, at den husleje, du kan opkræve, på langt sigt vil stige. Og da sommerhuset formentlig også stiger i værdi ud i fremtiden, skulle der være særdeles gode forudsætninger for en fornuftig opsparing til din pension.

Lad professionelle advokatfirmaer løse din opgave

Få 3 gratis tilbud fra boligadvokater i Frederikshavn kommune uanset hvor i kommunen du bor:
  • Ålbæk
  • Jerup
  • Strandby
  • Kvissel
  • Bangsbostrand

Aktuel boligadvokat fra 9900

Advokatfirmaet Espersen
Tordenskjoldsgade 6
9900 Frederikshavn
CVR: 15554282
Hjemmeside
Advokatfirmaet Ole Horn
Danmarksgade 49
9900 Frederikshavn
CVR: 19308235
Hjemmeside
Kammer Pedersen Advokatfirma
Kirkepladsen 2 C
9900 Frederikshavn
CVR: 32938515
Hjemmeside