Boligadvokat Aarhus

  • Få 3 gedigne boligadvokat tilbud Aarhus
  • Du får bare tilbud fra solide advokater
  • Få op til 23 procent i rabat på potentiel boligadvokat

Ageras Advokattilbud

Vi dækker også disse
veje i Aarhus

Møllegade
Hedemannsgade
Max Müllers Gade
Dalargade
Fredrik Nielsens Vej
Absalonsgade
Marselisborg Havnevej
Emil Aarestrups Vej
Fænøgade
Kongevejen
H.V. Kaalunds Vej
Kalkværksvej
Kaserneboulevarden
Kovnogade
Harald Jensens Plads
Frederiks Plads
Læssøesgade
Fredens Torv
Adolph Meyers Vej
Lundbyesgade

3 gratis boligadvokat tilbud i Aarhus. Spar tid og penge

Beskriv din boligadvokat opgave i kontaktskemaet på omkring 5½ minut. På online tilbudsportalen 3advokattilbud.dk finder vi 3 konkrete boligadvokater i Århus med kompetencer, der modsvarer dine krav og ønsker. De udvalgte boligadvokater vil tage kontakt med hver deres konkurrencedygtige tilbud.
Du får løbende besked på telefon og/eller mail, når en lokal boligadvokat ønsker at afgive tilbud. Boligadvokaterne får tilsendt dine kontakt informationer, så I på tomandshånd kan lave en bindende aftale. Få 3 supergratis tilbud på en boligadvokat i Århus på 2-3 dage.
l forhold til det offentlige har ægtefællerne en gensidig forsørgelsespligt og forsørgelsespligt over for børnene, jævnfør lov om aktiv socialpolitik § 2. Såfremt det offentlige må yde bistandshjælp til den ene ægtefælles forsørgelse, indtræder det derfor efter lov om aktiv socialpolitik § 97 i retten til at kræve bidrag fastsat.

Matrikelkort, tilstandsrapport og BBR-ejermeddelelse

Et matrikelkort indeholder dokumentation for arealet på enten en grund eller arealet af en lejlighed. Her kan du evt. kontrollere, at matrikelkortets oplysninger stemmer overens med de faktiske forhold, du oplever i praksis.
Læs tilstandsrapporten grundigt og tjek efter, hvad det i praksis betyder at ændre de punkter den byggesagkyndige har registreret. En skade kategoriseret som K1 kan i praksis godt være dyrere at reparere end skaden, der markeres som K3. Brug din sunde fornuft og alliér dig gerne med en håndværker, du kender, eller brug penge på din egen byggesagkyndige.
I BBR-ejermeddelelsen kan du se den offentlige vurdering, samt hvad din årlige udgift til kommunen og amtet i grundskyld bliver. Udgifter til renovation, rottebekæmpelse, vandafledning m.m. fremgår ligeledes.

Det er nemt og hurtigt at få 3 advokattilbud

Hele Århus kommune er omfattet af vores tilbud om at indhente 3 gratis advokattilbud:
  • Malling
  • Beder
  • Risskov
  • Skejby
  • Thorasminde

Vi opsporer de bedste boligadvokater

ErstatningsAdvokaterne
Christiansgade 29
8000 Århus C
CVR: 35618465
www.erstatningsadvokaterne.dk
Advokatgruppen
Åboulevarden 31
8000 Aarhus C
CVR: 37158267
www.advokatgruppen.dk
Holst, Advokater
Hans Broges Gade 2
8000 Aarhus C
CVR: 35680470
www.holst-law.com