Boligadvokat Aarhus

  • Få 3 flotte boligadvokat tilbud Aarhus
  • Du får udelukkende tilbud fra autoriserede advokater
  • Få ca 19 pct i rabat på erfaren boligadvokat

Ageras Advokattilbud

Aarhus
vejnavne eksempler

Odensegade
Hans Schourups Gade
Møllegade
Ny Banegårdsgade
C.F. Møllers Allé
Carsten Hauchs Vej
Johan Langes Vej
Lundingsgade
Eugen Warmings Vej
Augustenborggade
Dyrehavevej
Birketinget
Frederiks Allé
Emil Hornemans Vej
Møllevejen
Ingerslevs Boulevard
Molsgade
Nygade
Chr. Kiers Plads
Kirkedammen

3 gratis boligadvokat tilbud i Aarhus. Spar tid og penge

Beskriv din boligadvokat opgave i kontaktskemaet på omkring 5½ minut. På online tilbudsportalen 3advokattilbud.dk finder vi 3 konkrete boligadvokater i Århus med kompetencer, der modsvarer dine krav og ønsker. De udvalgte boligadvokater vil tage kontakt med hver deres konkurrencedygtige tilbud.
Du får løbende besked på telefon og/eller mail, når en lokal boligadvokat ønsker at afgive tilbud. Boligadvokaterne får tilsendt dine kontakt informationer, så I på tomandshånd kan lave en bindende aftale. Få 3 supergratis tilbud på en boligadvokat i Århus på 2-3 dage.
l forhold til det offentlige har ægtefællerne en gensidig forsørgelsespligt og forsørgelsespligt over for børnene, jævnfør lov om aktiv socialpolitik § 2. Såfremt det offentlige må yde bistandshjælp til den ene ægtefælles forsørgelse, indtræder det derfor efter lov om aktiv socialpolitik § 97 i retten til at kræve bidrag fastsat.

Matrikelkort, tilstandsrapport og BBR-ejermeddelelse

Et matrikelkort indeholder dokumentation for arealet på enten en grund eller arealet af en lejlighed. Her kan du evt. kontrollere, at matrikelkortets oplysninger stemmer overens med de faktiske forhold, du oplever i praksis.
Læs tilstandsrapporten grundigt og tjek efter, hvad det i praksis betyder at ændre de punkter den byggesagkyndige har registreret. En skade kategoriseret som K1 kan i praksis godt være dyrere at reparere end skaden, der markeres som K3. Brug din sunde fornuft og alliér dig gerne med en håndværker, du kender, eller brug penge på din egen byggesagkyndige.
I BBR-ejermeddelelsen kan du se den offentlige vurdering, samt hvad din årlige udgift til kommunen og amtet i grundskyld bliver. Udgifter til renovation, rottebekæmpelse, vandafledning m.m. fremgår ligeledes.

Det er nemt og hurtigt at få 3 advokattilbud

Hele Århus kommune er omfattet af vores tilbud om at indhente 3 gratis advokattilbud:
  • Malling
  • Beder
  • Risskov
  • Skejby
  • Thorasminde

Boligadvokat Aarhus eksempel:

Advokatfirmaet Jan Schneider
Store Torv 10
8000 Århus C
CVR: 35559248
Hjemmeside
Advokat Troels Pedersen
Store Torv 10
8000 Århus C
CVR: 32753698
Hjemmeside
Halling-Overgaard, Advokatfirma
Store Torv 7
8000 Aarhus C
CVR: 16902241
Hjemmeside