Advokat Svenstrup

  • Få 3 solide tilbud på advokater i Svenstrup
  • Udfyld formularen online på mindre end fire min.
  • Billig advokat - Det er gratis at anvende denne tjeneste

Ageras Advokattilbud

Postnummer 9230
vejnavne

Østermøllevej
Lærkevej
Langdyssen
Engkrogen
Gunderupvej
Runesvinget
Guldbækvej
Skipper Clements Vej
Fenris Alle
Skråvej
Klæstrupholmvej
Hybenvej
Hellevej
Guldbækparken
Klokkevej
Midgården
Fabriksparken
Ringduevej
Bonderupvej
Troldhasselvej

Find advokat i Svendstrup - få gratis 3 super tilbud

Leder du efter en dygtig advokat i Svenstrup? Lad os finde ham/hende! Indsend din advokatsag på 6-7 minutter og modtag 3 velegnede tilbud. Er betingelserne for at skifte privat ikke til stede, eller ønsker arvingerne ikke at skifte privat, foretages skiftet ved en bobestyrer; typisk en advokat, som af justitsministeren er generelt autoriseret som bobestyrer i en retskreds og udpeget af skifteretten som bestyrer af det konkrete bo, jf. nærmere dødsboskifteloven § 1 og § 37.
Bobestyreren træffer afgørelse i boets anliggender, men væsentlige spørgsmål skal dog forelægges for arvingerne. Det gælder, selvom arvelader med hjemmel i arveloven § 50 har bestemt, at en tvangsarving skal have sin tvangsarv udbetalt kontant. Arvingerne har således indflydelse i boet, medmindre det er insolvent. Få 2-3 tilbud på en kompetent advokat i Svendstrup.

erhvervsevnetab for unge under 15 år

For en skadelidt, der ved skadens indtræden ikke endnu er fyldt 15 år, fastsættes erstatningen for erhvervsevnetabet som et kapitalbeløb, der udgør 386.500 gange mengraden i procent (ved 10 procent mén ganges med 0,10), og herefter gange faktor 10 jf. lovens § 8. Ved en méngrad på under 5 procent ydes der ingen erstatning for erhvervsevnetab.
Forsikringsselskaberne kan, såfremt de vurderer, at skadelidte vil lide et varigt erhvervsevnetab, vælge at udbetale en foreløbig erhvervsevnetabserstatning. En sådan er en acontoudbetaling af den endelige erstatning, og en udbetalt foreløbig erstatning, kan ikke senere kræves tilbagebetalt.

Indtast din opgave i formularen i dag

Diverse type af områder, hvor det ofte er nødvendigt at få hjælp fra en profesionel advokat:
  • Arveret
  • EU & Konkurrence
  • Køb af bolig
  • Særeje
  • Sø- og transportforsikring

Eksempel på Svenstrup advokat

Advokatfirmaet Bent Stamer
Hobrovej 395
9200 Aalborg SV
CVR: 29801622
Hjemmeside
Agri Nord Aalborg
Hobrovej 437
9200 Aalborg SV
CVR: 29038597
Hjemmeside
Advokatfirmaet Fryd & Nielsen
Færchs Torv 1
9240 Nibe
CVR: 16892238
Hjemmeside