Advokat Næstved

  • Få 3 gedigne tilbud på advokater i Næstved
  • Udfyld formularen på mindre end seks min.
  • Billig advokat - Lad troværdige firmaer løse opgaven

Ageras Advokattilbud

Veje 4700 Næstved

Virkelyst
Tropavænget
Tjurvej
Sneppevej
Samsøvej
Æblevænget
Solagervej
Svalevænget
Rosenvej
Tommerupvej
Østre Kapelvej
Spiræavej
Vestre Kærvej
Wesselsvej
Øverup Krog
Stigsnæsvej
Stenlunden
Præsteengen
Skrædderbakken
Tjørnevænget

Få 3 friske advokattilbud på advokat i Næstved ✔ gratis!

Prisforskellene på advokater i Næstved kan være store. Prisen afhænger af en række forskellige faktorer. For eksempel hvilken møderet har advokaten? Hvis din sag skal videre fra byretten til landsretten, skal du bruge en advokat med mere erfaring, der også har møderet for landsretten.
Det betyder formentligt, at prisen bliver højere, end hvis du blot skulle i byretten. Der kan dog sagtens stadig være penge at spare på en advokat i landsretten, hvis du indhenter tre konkrete tilbud. Andre faktorer, der spiller ind på prisen er naturligvis størrelsen på din advokatsag.
De fleste advokater anvender timepriser og det er ikke urealistisk med en timepris på 2.200 kr. Det lyder umiddelbart voldsomt men du skal huske på, at en advokat i Næstved ud af dette beløb også skal lønne en sekretær, betale husleje, el, forsikring osv.

Hvad er mediation?

Konfliktmægling - også kaldet mediation - er en måde at løse en konflikt på, hvor parterne får hjælp til at indgå en aftale. Målet er en god og hurtig løsning, der tilfredsstiller begge parter. Konfliktmægling kan også tilbydes i retten, når en retssag er startet - såkaldt retsmægling.
Ved konfliktmægling hjælper en advokat parterne til at finde en løsning, som begge parter kan blive enige om. På et sådant møde kan der medtages alle de spørgsmål, som parterne synes er vigtige at få svar på fra hinanden.
Konfliktmægling er ikke begrænset til kun at omhandle de spørgsmål, som kan afgøres i retten af en dommer. Konfliktmægling er en mulighed for at få en større forståelse for begge parters synspunkter, så en løsning kan skræddersys til netop de problemer, begge parter har behov for at få løst.

Den hurtige vej til den bedste advokat til din sag

Vi tilbyder at skaffe 3 gratis tilbud fra advokater overalt i Næstved kommune:
  • Karrebæksminde
  • Mogenstrup
  • Lov
  • Rønnebæk
  • Holme Olstrup

Advokat Næstved eksempler:

Advokatfirmaet Ole Madsen
Garnisonsvej 2
4700 Næstved
CVR: 27439187
Hjemmeside
Advokat Henriette Houmann-Hammer
Farimagsvej 8
4700 Næstved
CVR: 35782338
Hjemmeside
Henrik Rasmussens Advokatanpartsselskab
Farimagsvej 36
4700 Næstved
CVR: 33581041
Hjemmeside