Advokat Frederiksværk

 • Få 3 bundsolide tilbud på advokater i Frederiksværk
 • Udfyld web skemaet på ca 8 min.
 • Billig advokat - Udfyld skemaet her

Ageras Advokattilbud

Vejnavne i
postnummer 3300

Ådalsvej
Skovduevej
Thyrasvej
Solvænget
Rypevej
Rystien
Sandlyngen
Sonnerupvej
Skriverbakken
Skriverstien
Søfrydvej
Vestervang
Sandskårsvej
Skovhjørnet
Sandtornvej
Stenledsvej
Sagasvej
Ørnesti
Skovskadevej
Valmuesti

Advokat tilbud i Frederiksværk ➔ Få dem og spar 25%

Billig advokat i Frederiksværk? Få 3 gratis tilbud i dag! Fortæl os lidt om den sag, du har brug for advokathjælp til, så finder vi de allerbedste advokater i Frederiksværk, som udarbejder gode tilbud til dig. 30% i rabat er ikke umuligt at få med 3 skræddersyede tilbud.
Det er sædvanlig antaget, at skyldnerens ægtefælle må nægtes privilegium efter denne bestemmelse. Ved en enkelt trykt afgørelse er lønprivilegium for en hovedanpartshavers ægtefælle dog anerkendt, jævnfør afgørelsen U1981541.
Under hensyn til, at en ægtefælle, der arbejder i den andens virksomhed, typisk vil have en økonomisk interesse i virksomhedens drift og til, at vedkommende typisk vil have en vis indsigt i virksomhedens økonomi, må det fortsat antages, at privilegium normalt ikke vil kunne anerkendes for ægtefællen.

Advokater med erfaring i arvesager

I forbindelse med et dødsfald, er det vigtigt at sikre arvingerne hjælp med bodelingen. Man kan undgå mange konflikter ved at lade en erfaren advokat styre arvesagen.
Det er en god idé, hvis man i sit testamente også har bestemmelser, der sikrer at en advokat med erfaring i arvesager står for bobehandlingen. Han kan samtidig hjælper arvingerne med råd og vejledning i det omfang, de har brug for det. Få nu oprettet det testamente inden det er for sent!
Er der særlig grund til at antage, at en medkontrahent på trods af tinglysning er ubekendt med fratagelsen, og er der særlig grund til at formode, at ægtefællen fortsat vil indgå aftaler med denne medkontrahent, må det nok i overensstemmelse med aftaleloven § 19 kræves, at den anden ægtefælle giver medkontrahenten meddelelse om fratagelsen.

Den hurtige vej til den rette advokat til din sag

Advokater har et temmelig alsidigt arbejde - se bare disse eksempler:
 • Arbejdsskadesager
 • Kreditvurdering
 • Køb og salg af skibe
 • Stiftelse af selskaber
 • Strafferet
 • Udlejers ret til at opsige lejeforholdet
 • Art og omfang af ydelser, der skal betales til udlejer
 • Ret til at foretage ændringer i det lejede
 • Udlejers tilbageholdelse af depositum
 • Immaterielle forhold
 • Jobklausuler
 • Konkursbehandling
 • Leje af bolig
 • Naboret

Lokal advokat fra postnummer 3300

Andersen & Svendsen advokater
Torvet 4B
3300 Frederiksværk
CVR: 21263982
Hjemmeside
Advokat Mogens Hartz ApS
Løvsangervej 4
3300 Frederiksværk
CVR: 35833420
Hjemmeside
Hessner Advokatanpartsselskab
Nørregade 27
3300 Frederiksværk
CVR: 37932647
Hjemmeside