Advokat til fremtidsfuldmagt - Få 3 tilbud

  • Få 3 tilbud på oprettelse af en fremtidsfuldmagt
  • Udfyld skemaet online på mindre end 5 minutter
  • Du får kun tilbud fra lokale godkendte advokater

Få 3 Advokat til fremtidsfuldmagt tilbudAdvokat til fremtidsfuldmagt - Få 3 tilbud

20. februar 2018. Den 12. maj 2016 vedtog Folketinget en ny Lov om fremtidsfuldmagter. En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt i form af et juridisk dokument, som gives til at repræsentere fuldmagtsgiveren i personlige og økonomiske forhold. Dette kan blive aktuelt, såfremt fuldmagtsgiveren på et senere tidspunkt (i fremtiden) som følge af svækkelse (f.eks. demens) eller sygdom, ikke selv er i stand til at varetage sine forhold. Fuldmagter af denne type har også førhen kunnet oprettes, men med vedtagelsen af den nye lov sker det på en mere sikker og juridisk korrekt måde. Forskellige forhold bliver nu reguleret via lovgivningen, så der skabes en højere grad af tryghed og klarhed for både fuldmagtsgiveren, fuldmægtigen og alle andre parter.
En fremtidsfuldmagt kan være relevant, hvis man gerne vil sikre, at ens økonomi og øvrige forhold bliver varetaget forsvarligt. Det er nu blevet muligt i god tid at udpege, hvem man ønsker, der skal tage sig af disse ting, når man ikke selv kan det. En fremtidsfuldmagt er med til at øge sikkerheden og mindske mulighederne for misbrug.
En fremtidsfuldmagt er god at benytte sig af, hvis man for eksempel ejer fast ejendom sammen med en anden person. På denne måde kan man tilsikre, at den anden part kan disponere over hele ejendommen, såfremt man skulle blive ude af stand til selv at gøre det. Fremtidsfuldmagten kunne blandt andet indeholde en beføjelse til den anden part, om at kunne udleje eller sælge ejendommen.

Fremtidsfuldmagt priser

En fremtidsfuldmagt træder ikke automatisk i kraft når den er oprettet. Det er udelukkende Statsforvaltningens beslutning, hvornår en fremtidsfuldmagt skal træde i kraft. Hvis fuldmagtsgiveren selv er i stand til det, kan denne anmode Statsforvaltningen om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Fuldmægtigen kan ligeledes anmode om, at fuldmagten skal sættes i kraft. Dette kan dog kun ske med en lægeerklæring eller at det på anden måde dokumenteres, at fuldmagtsgiveren befinder sig i en tilstand, hvor fuldmagtsgiveren er ude af stand til selv at varetage sine forhold. Statsforvaltningen foretager således i hvert tilfælde en vurdering af, hvorvidt fuldmagtsgivere befinder sig i en sådan tilstand og sætter derfor kun fuldmagten i kraft, hvis det vurderes at være tilfældet. Når en fremtidsfuldmagt træder i kraft, bliver den tinglyst i personbogen; indtil da kan den frit tilbagekaldes eller ændres. Fremtidsfuldmagten kan ikke tilbagekaldes eller redigeres/ændres, når man har mistet evnen til at råde på egne vegne.
Alle myndige personer, der evner at handle fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt til at træde i kraft, såfremt den pågældende i fremtiden som følge af svækket mental funktion, helbred, sygdom eller lignende ikke længere er i stand til at varetage sine forhold inden for de områder, fremtidsfuldmagten omfatter.

Spar op til 15% nu

Fremtidsfuldmagten kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold og kan gives til en eller flere fremtidsfuldmægtige. Den kan endvidere afgrænses til kun at angå et eller flere bestemte forhold. Den kan fx. være en dispositionsret over en ejendom. Der kan kun oprettes en fremtidsfuldmagt pr. cpr-nummer i Danmark.
En fremtidsfuldmagt oprettes digitalt af en advokat, ved at benytte en særlig digital løsning på internettet kaldet Fremtidsfuldmagtsregisteret. Når fuldmagten er oprettet, skal den vedkendes ved en notar stort set på samme måde, som anvendes ved udarbejdelse af testamenter. Fuldmagten er derfor først gyldigt oprettet, når notarvedkendelsen er sket.
En fremtidsfuldmagt udløber den dag, hvor personen som har givet fuldmagten dør. En fremtidsfuldmagt ophører også, såfremt fuldmagtsgiveren kommer under værgemål. Dette gælder dog ikke, hvis værgemålet kun omfatter bestemte forhold, som ikke er omfattet af fremtidsfuldmagten, eller som den, der sidder inde med fremtidsfuldmagten, er afskåret fra at varetage. En fremtidsfuldmagt kan også ophøre, hvis fremtidsfuldmagtshaveren selv frasiger sig hvervet. Det kan for eksempel være, fordi vedkommende ikke længere ønsker at varetage fremtidsfuldmagtsgiverens interesser. Det kan også skyldes, at vedkommende selv har mistet evnen til at råde på egne vegne, eller måske er afgået ved døden.

Få 3 Advokat til fremtidsfuldmagt tilbud


Eksempler på advokat til fremtidsfuldmagt firmaer:
Juristhjælp
Arresøvej 6A
8240 Risskov
CVR: 35927441
Hjemmeside
Advokatpartnerselskabet Bjerre & Bjerre
Bredgade 86
7760 Hurup Thy
CVR: 32645445
Hjemmeside
Advokat Annette Schepler
Bydammen 8
2750 Ballerup
CVR: 36077824
Hjemmeside