Advokat til dødsbo - Få 3 tilbud

  • Få 3 tilbud på hjælp til dødsbo fra advokater
  • Udfyld skemaet online på under 5 minutter
  • Du får kun tilbud fra godkendte advokater

Få 3 tilbud

Advokat til dødsbo - Få 3 tilbud

22. november 2017. Når en person dør, overgår den pågældende persons formue, ejendele, rettigheder og forpligtelser til personens dødsbo. Dødsboet opstår altså når personen dør men kan ikke blive ved med at eksistere i al evighed; dødsboet skal skiftes - det vil sige at det skal afsluttes. Et skifte af et dødsbo er derfor det samme som at fordele alle aktiver og passiver blandt arvingerne.
Det er Skifteretten, som har ansvaret for et dødsbo, men overlader det ofte til arvingerne eller en bobestyrer at behandle dødsboet.
En bobestyrer er normalt en advokat med speciale i netop behandling af dødsboer - en dødsbo advokat. Skifteretten udfærdiger en skifteretsattest og overlader ansvaret ved at udlevere boet til behandling hos arvingerne. Det er dog ikke en forudsætning af boet behandles alene af arvingerne. Typisk vil behandlingen af boet ske med bistand fra en eller flere advokater med speciale i dødsboer.

Dødsbo priser

Her på siden kan du få 3 tilbud fra advokater med speciale i dødsboer - gratis og uforpligtende. Du udfylder blot online formularen på under 3 minutter, hvorefter du modtager tilbud fra 3 advokater, der gerne vil hjælpe med din dødsbo sag. Behandlingen af et dødsbo kan tage mellem en måned og flere år afhængig af, hvor kompliceret dødsboet er. I forbindelse med afslutningen af et dødsbo kontrollerer Skifteretten, at alle arvinger har fået deres arv og at alle offentlige afgifter er betalt.
Ordet ”arveafgift” er erstattet med ordet ”boafgift” og mellem ægtefæller, der arver hinanden, beregnes ingen boafgift. Livsarvinger skal derimod betale 15% i boafgift af arven. Hvis et privat dødsbo skifte ikke er afsluttet indenfor dødsboskiftelovens tidsfrister, overgår boet til bobestyrerbehandling. Det er herefter bobestyreren i form af en dødsbo advokat, der tegner boet og bobestyreren, som sørger for registrering og værdiansættelse af boets aktiver.

Udfyld vores online skema her

Bobestyreren (dødsbo advokaten) skal forelægge væsentlige spørgsmål for arvingerne og er de uenige, træffer bobestyreren en beslutning, der kan indbringes for Skifteretten. Bobestyreren fungerer som dødsboets advokat og vil loyalt varetage alle arvingers interesser. Bobestyreren kan tilsidesætte arvingernes ønsker og krav, ligesom bobestyreren også kan træffe beslutninger, som arvingerne ikke er enige i. Det er derudover bobestyrerens ansvar at sikre, at al gæld bliver betalt. Som arving kan du således aldrig komme til at hæfte for afdødes eventuelle gæld.
Såfremt dødsboets aktiver overstiger 2,7 millioner kroner skal der betales dødsboskat. Opgørelsen finder sted ved boets afslutning. Få gratis og uforpligtende 3 tilbud fra dødsbo advokater, der kan afslutte din dødsbo opgave. Opret din opgave nu, beskriv kort hvad du skal bruge en dødsboadvokat til, hvorefter advokater i nærheden af dig vil tage kontakt til dig.

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat til dødsbo firmaer:
Ekstrand Advokater
Solvej 7 A
3100 Hornbæk
CVR: 38113976
Hjemmeside
ADVODAN Hillerød
Carlsbergvej 32
3400 Hillerød
CVR: 35860312
Hjemmeside
Vilsøe Boligadvokater
Kongens Nytorv 15
1050 København K
CVR: 10115922
Hjemmeside
Hessner Advokatanpartsselskab
Nørregade 27
3300 Frederiksværk
CVR: 37932647
Hjemmeside
MHL Advokatfirma
Søndergade 28
8700 Horsens
CVR: 36128666
Hjemmeside
Holm Boligrådgivning
Vesterlundsvej 13
2730 Herlev
CVR: 32298036
Hjemmeside