Boligadvokat i Vallensbæk strand

  • Få gratis 3 konkurrencedygtige tilbud fra boligadvokater i Vallensbæk strand
  • Udfyld Udfyld formularen online på under 4 minutter
  • Du får kun tilbud fra godkendte boligadvokater

Få 3 tilbud

Boligadvokatbistand i Vallensbæk

3. august 2017. I småsager med en økonomisk værdi på op til 5.000,- kr. kan beløbet til dækning af udgifter til boligadvokatbistand eller til bistand i medfør af retsplejelovens §260, stk. 5 fra andre end boligadvokater dog højst fastsettes til 1.500,- kr.
I småsager med en økonomisk værdi mellem 5.000,- kr. og 10.000,- kr. kan beløbet til dækning af udgifter til boligadvokatbistand eller til bistand fra andre end boligadvokater højst fastsettes til 2.500,- kr. Beløbene er eksklusiv moms og inkluderer forberedelse af hovedforhandlingen.
Det er forudsat, at en part ikke har behov for boligadvokatbistand i Vallensbæk eller anden bistand under sagens forberedelse. De almindelige regler om fri proces anvendes fuldt ud, når en sag behandles efter småsagsreglerne.

Plads til børn i boligen

Hvis du ikke har børn, hvor stor en børneflok vil du så have? Er der plads i boligen? Kan der bygges om eller ud, eller forventer du at skulle flytte senere for at skabe de rigtige rammer til børnefamilien? Hvad med vennerne? Hvor meget betyder dit nuværende netværk?
Planerne om at komme på forlænget weekend hos venner, der er flyttet hundredvis af kilometer væk, bliver sjældent til noget. Er du parat til at skabe en ny omgangskreds længere væk fra, hvor du bor i dag? Hvor langt væk fra din nuværende arbejdsplads vil du bo?
Hvor lang er din tidshorisont i dit nuværende job, og hvor kunne en evt. fremtidig arbejdsplads tænkes at ligge? Kan du få et job tæt på den nye bolig? Der er flere væsentlige punkter, du bør tage stilling til, inden du overhovedet går ud og kigger på boliger.

Find den billigste og bedste boligadvokat her

Du kan få boligjuridisk assistance overalt i Vallensbæk kommune:
  • Horsbred
  • Svanholm
  • Vejlegård
  • Vallensbæk landsby
  • Vallensbæk Nordmark

Få 3 tilbud


Eksempler på boligadvokat i 2665 Vallensbæk strand
Advokatfirmaet Plinius
Østre Grænsevej 47
2680 Solrød Strand
CVR: 30018079
Hjemmeside
Torben Steffensen advokatfirma
Lindetoften 33
2630 Taastrup
CVR: 36630922
Hjemmeside
PFM Law
Højagervænget 17
2680 Solrød Strand
CVR: 34941432
Hjemmeside