Boligadvokat i Thisted

  • Få gratis 3 seriøse tilbud fra boligadvokater i Thisted
  • Udfyld Udfyld skemaet online på kun 4 minutter
  • Du får kun tilbud fra autoriserede boligadvokater

Få 3 tilbud

Eksempel på tilbud om køb af ejerbolig

3. august 2017. Carport, som ikke er registreret ved offentlige myndigheder, skal sælger have godkendt og ny BBR fremsendes inden økonomisk overtagelsesdato. Kan carport ikke godkendes, refunderer sælger til køber kr. X via refusionsopgørelsen. Køber er gjort bekendt med, at hvis carport ikke kan godkendes, kan køber risikere, at den skal fjernes for købers regning (samme formulering benyttes ved andre bygninger på grunden, som ikke fremgår af BBR).
Forurening. Køber har noteret sig, at amtet historisk har registreret forurening på vidensniveau X. l samråd med min advokat forespørges amtet, om dette i praksis kan have en økonomisk konsekvens. I så fald vil det blive foreholdt sælger, inden endelig kontantpris for ejendommen kan fastsættes.

Bygningstegninger og skøde

Oprindelige bygningstegninger er altid rare at have. Så kan du bedre få en fornemmelse af rørføring, placering af bærebjælker, spær osv. Det er altid en god ide at besøge kommunens tekniske forvaltning, hvis du vil have så mange tegninger som muligt. Oplyser du boligens matrikelnummer, får du lov til at læse hele byggesagen igennem.
Skødet er ofte en lettere afskrift af købsaftalen, der bliver sendt til tinglysningskontoret. Typisk vil ændringer af dit valg af finansiering dog fremgå, så det stemmer overens med de pantebreve, der også skal tinglyses. Så her behøver du som køber ikke at være så opmærksom, men i stedet regne med, at din advokat gør det rigtigt, så tinglysningsperioden bliver så kort som muligt.

Få 3 tilbud på juridisk bistand i Thisted

Autoriserede boligadvokater i Thisted arbejder bl.a. med disse emneområder:
  • Videresalg
  • Tvister​
  • Skatter og afgifter
  • Rentetilpasningslån
  • Boligudgifter

Få 3 tilbud


Eksempler på boligadvokat i 7700 Thisted
Torben Hansen
Islandsvej 21
7700 Thisted
CVR: 29361681
Hjemmeside
Advokater Haumann & Fastrup
Vestergade 24
7700 Thisted
CVR: 28905750
Hjemmeside
Advodan Thisted I/S
Frederiksgade 14
7700 Thisted
CVR: 32510531
Hjemmeside