Boligadvokat i Aarhus

  • Få gratis 3 konkrete tilbud fra boligadvokater i Aarhus
  • Udfyld Udfyld online formularen på kun 5 minutter
  • Du får kun tilbud fra pålidelige boligadvokater

Få 3 tilbud

Eksempel på købstilbud af ejerlejlighed

3. august 2017. Følgende købstilbud er betinget af min advokats godkendelse af købsaftalen med samtlige dokumenter i deres helhed. Købstilbuddet bortfalder automatisk den (dato og tidspunkt). Tilbuddet er endvidere betinget af sælgers accept af nedenstående:
Dispositionsdato jævnfør købsaftalens standardbestemmelser. Årsagen til en tidligere dispositionsdato er grundet nødvendigheden af at nyopsætte køkken og bad inden indflytning kan foretages.
Ejerforeningen. Af generalforsamlingsreferatet og budgettet for det kommende år år fremgår det, at udgift til udskiftning af gelændere samt maling af opgange koster hver lejlighed 60.000,- kr. Denne udgift skal sælger indbetale til ejerforeningens administrator før den økonomiske overtagelsesdato til fuld endelig afgørelse. Alle afvigelser fra budgettets fastsatte beløb er herefter sælger helt uvedkommende.

Matrikelkort, tilstandsrapport og BBR-ejermeddelelse

Et matrikelkort indeholder dokumentation for arealet på enten en grund eller arealet af en lejlighed. Her kan du evt. kontrollere, at matrikelkortets oplysninger stemmer overens med de faktiske forhold, du oplever i praksis.
Læs tilstandsrapporten grundigt og tjek efter, hvad det i praksis betyder at ændre de punkter den byggesagkyndige har registreret. En skade kategoriseret som K1 kan i praksis godt være dyrere at reparere end skaden, der markeres som K3. Brug din sunde fornuft og alliér dig gerne med en håndværker, du kender, eller brug penge på din egen byggesagkyndige.
I BBR-ejermeddelelsen kan du se den offentlige vurdering, samt hvad din årlige udgift til kommunen og amtet i grundskyld bliver. Udgifter til renovation, rottebekæmpelse, vandafledning m.m. fremgår ligeledes.

Det er nemt og hurtigt at få 3 advokattilbud

Hele Århus kommune er omfattet af vores tilbud om at indhente 3 gratis advokattilbud:
  • Malling
  • Beder
  • Risskov
  • Skejby
  • Thorasminde

Få 3 tilbud


Eksempler på boligadvokat i 8000 Aarhus
Abel & Skovgård Larsen, Advokatfirma
Sønder Alle 9
8000 Aarhus C
CVR: 81993513
Hjemmeside
Advokat Ole Laursen
Strandparken 25
8000 Aarhus C
CVR: 78804416
Hjemmeside
Hulgaard Advokater P/S
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C
CVR: 33375085
Hjemmeside