Advokat Viborg

  • Få 3 fantastiske tilbud fra advokater i Viborg
  • Udfyld skemaet på bare 7 minutter
  • Billig advokat - Her får du tilbud fra grundige firmaer

Få 3 Advokat tilbud
LegalDesk

Ageras

Spar 25% på advokat i Viborg - få 3 gratis tilbud

29. juli 2018. Selv om der ikke stilles særlige krav til formen af et nødtestamente, skal det imidlertid være oprettet på en sådan måde, at det må anses for sikkert, at det rent faktisk er testator, der har oprettet det.
Endvidere må det også give udtryk for en endelig beslutning om fordelingen af de efterladte ejendele, jf. arvelovens § 72. Fremtræder det efterladte materiale på en sådan måde, at det giver et indtryk af, at der fortsat var overvejelser om fordelingen, kan det ikke anses for et nødtestamente.
Undgå at komme i en situation, hvor der pludselig skal udarbejdes et nødtestamente. Få oprettet testamenter til dig selv og din nærmeste familie. Få gratis 3 tilbud på testamenteskrivning fra en erfaren advokat i Viborg.

Subjektive ansvarsnedsættelsesgrunde

Har skadelidte selv bidraget til, at skaden er sket, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde på grund af egen skyld hos skadelidte. Vurderingen af egen skyld sker ved at anvende culpareglen på skadelidte, altså foretage en bedømmelse af, om skadelidtes adfærd ville have været culpøs, hvis en skade havde ramt tredjemand.
Hvis skadelidte har egen skyld, vil nedsættelse af erstatningen ske efter brøkerne 1/3, 1/2 eller 2/3. Når skadelidtes egen skyld vurderes til mindre end 1/3, vil domstolene normalt se bort fra medskylden, således at skadelidte får fuld erstatning.
En række særlove har særlige bestemmelser vedrørende egen skyld. For eksempel har færdselsloven nogle særlige regler om egen skyld ved personskade, hvis skadelidte eller afdøde ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden.

Lad troværdige firmaer løse din opgave

I Viborg kommune kan du få advokatbistand uanset hvor i kommunen, du er bosat:
  • Ulbjerg
  • Møldrup
  • Skringstrup
  • Klejtrup
  • Lægstrup

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 8800 Viborg

Advokathuset Viborg
Gothersgade 2
8800 Viborg
CVR: 83562110
Hjemmeside
Leoni Advokater
Sct. Mathias Gade 96 B
8800 Viborg
CVR: 36030534
Hjemmeside
Advokatpartnerselskabet Wagner
Ll. Sct. Hans Gade 11
8800 Viborg
CVR: 17539779
Hjemmeside