Advokat i Viborg

  • Få 3 konkurrencedygtige tilbud fra advokater i Viborg
  • Udfyld skemaet online på under 5 minutter
  • Spar 10 procent på en reel advokat

Få 3 tilbud

Gyldighed for et nødtestamente

3. august 2017. Selv om der ikke stilles særlige krav til formen af et nødtestamente, skal det imidlertid være oprettet på en sådan måde, at det må anses for sikkert, at det rent faktisk er testator, der har oprettet det.
Endvidere må det også give udtryk for en endelig beslutning om fordelingen af de efterladte ejendele, jf. arvelovens § 72. Fremtræder det efterladte materiale på en sådan måde, at det giver et indtryk af, at der fortsat var overvejelser om fordelingen, kan det ikke anses for et nødtestamente.
Undgå at komme i en situation, hvor der pludselig skal udarbejdes et nødtestamente. Få oprettet testamenter til dig selv og din nærmeste familie. Få gratis 3 tilbud på testamenteskrivning fra erfarne advokater i Viborg.

Subjektive ansvarsnedsættelsesgrunde

Har skadelidte selv bidraget til, at skaden er sket, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde på grund af egen skyld hos skadelidte. Vurderingen af egen skyld sker ved at anvende culpareglen på skadelidte, altså foretage en bedømmelse af, om skadelidtes adfærd ville have været culpøs, hvis en skade havde ramt tredjemand.
Hvis skadelidte har egen skyld, vil nedsættelse af erstatningen ske efter brøkerne 1/3, 1/2 eller 2/3. Når skadelidtes egen skyld vurderes til mindre end 1/3, vil domstolene normalt se bort fra medskylden, således at skadelidte får fuld erstatning.
En række særlove har særlige bestemmelser vedrørende egen skyld. For eksempel har færdselsloven nogle særlige regler om egen skyld ved personskade, hvis skadelidte eller afdøde ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden.

Lad troværdige firmaer løse din opgave

I Viborg kommune kan du få advokatbistand uanset hvor i kommunen, du er bosat:
  • Ulbjerg
  • Møldrup
  • Skringstrup
  • Klejtrup
  • Lægstrup

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat i 8800 Viborg
Horstmann Advokater
Sct. Mathias Gade 23
8800 Viborg
CVR: 33771088
Hjemmeside
Dahl advokatanpartsselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR: 37310085
Hjemmeside
Advokatpartnerselskabet Wagner
Ll. Sct. Hans Gade 11
8800 Viborg
CVR: 17539779
Hjemmeside