Advokat Vesthimmerland

  • Få 3 favorable tilbud fra advokater i Vesthimmerland
  • Udfyld skemaet online på kun 6 minutter
  • Billig advokat - Gratis tilbud - få dem her

Få 3 Advokat Vesthimmerland tilbud
Ageras Advokattilbud

Opret din sag og få 3 advokat tilbud i Vesthimmerland

Som udgangspunkt beskattes aktiver, der udlægges til arvinger og legatarer, hos disse fra udlægstidspunktet på grundlag af de i boopgørelsen anvendte værdier, jf. dødsboskatteloven § 35. Med henblik på at begrænse likviditetsbehovet i forbindelse med et skifte er der imidlertid mulighed for at udlægge aktiverne med skattemæssig succession.
Det indebærer groft sagt, at beskatningen udskydes, samtidig med at modtageren indtræder i afdødes skattemæssige stilling, således at avance ved dennes senere afhændelse beregnes med udgangspunkt i afdødes anskaffelsestidspunkt og hensigt. Få 3 stærke tilbud på en billig advokat i Vesthimmerland.
De mere præcise regler om succession findes i dødsboskatteloven kapitel 6. Når boet er selvstændigt skattesubjekt, sker beskatningen af ægtefællen efter dødsboskatteloven kapitel 7.

Sociale ydelser og erhvervsevnetab

Efter erstatningsansvarslovens regler skal der ikke tages hensyn til sociale ydelser, som måtte tilfalde skadelidte i anledning af tilskadekomsten. Fastsættelsen af erhvervsevnetabet foretages ud fra, hvilken lønindtægt skadelidte ved eget arbejde burde kunne opnå, hvis han skulle finde ansættelse på normale vilkår.
Med reglerne om aflønning ved fleksjob efter reglerne fra januar 2013 tages der udgangspunkt i den løn arbejdsgiver betaler, når tabet regnes ud. Der skal dog stadig foretages en vurdering af, om den skadelidte burde kunne tjene mere.
På dette punkt er erstatningsansvarsloven anderledes end for eksempel arbejdsskadeloven. Her indregnes fleksjobtilskuddet i lønnen. Dette kan føre til differencekrav, idet skadelidte, hvis der er en skyldig skadevolder, kan få dækket det fulde løntab, som om pågældende ikke modtog fleksjobtilskud.

Du sparer både tid og penge på din sag

Advokater i Vesthimmerland arbejder dagligt med mange forskellige typer af sager og her er et udpluk.
  • Bolig
  • Corporate Social Responsibility
  • Energi og forsyning
  • Fast ejendom
  • Indgåelse af lokalaftaler

Få 3 Advokat Vesthimmerland tilbud


Eksempler på advokat i 9670 Vesthimmerland

Advokatfirmaet Torben Haldrup
Rådhusgade 8
9670 Løgstør
CVR: 14577149
Hjemmeside
Kjær Advokatfirma
J. Skjoldborgs Vej 1
9670 Løgstør
CVR: 26026768
Hjemmeside
Advokat Uffe Bro
J. Skjoldborgs Vej 1
9670 Løgstør
CVR: 26038340
Hjemmeside