Advokat Svenstrup

  • Få 3 eftertragtede tilbud fra advokater i Svenstrup
  • Udfyld skemaet på kun 7 minutter
  • Billig advokat - Håndværksarbejde udføres af lokale firmaer

Få 3 Advokat Svenstrup tilbud
Ageras Advokattilbud

Find advokat i Svendstrup - få gratis 3 super tilbud

Leder du efter en dygtig advokat i Svenstrup? Lad os finde ham/hende! Indsend din advokatsag på 6-7 minutter og modtag 3 velegnede tilbud. Er betingelserne for at skifte privat ikke til stede, eller ønsker arvingerne ikke at skifte privat, foretages skiftet ved en bobestyrer; typisk en advokat, som af justitsministeren er generelt autoriseret som bobestyrer i en retskreds og udpeget af skifteretten som bestyrer af det konkrete bo, jf. nærmere dødsboskifteloven § 1 og § 37.
Bobestyreren træffer afgørelse i boets anliggender, men væsentlige spørgsmål skal dog forelægges for arvingerne. Det gælder, selvom arvelader med hjemmel i arveloven § 50 har bestemt, at en tvangsarving skal have sin tvangsarv udbetalt kontant. Arvingerne har således indflydelse i boet, medmindre det er insolvent. Få 2-3 tilbud på en kompetent advokat i Svendstrup.

erhvervsevnetab for unge under 15 år

For en skadelidt, der ved skadens indtræden ikke endnu er fyldt 15 år, fastsættes erstatningen for erhvervsevnetabet som et kapitalbeløb, der udgør 386.500 gange mengraden i procent (ved 10 procent mén ganges med 0,10), og herefter gange faktor 10 jf. lovens § 8. Ved en méngrad på under 5 procent ydes der ingen erstatning for erhvervsevnetab.
Forsikringsselskaberne kan, såfremt de vurderer, at skadelidte vil lide et varigt erhvervsevnetab, vælge at udbetale en foreløbig erhvervsevnetabserstatning. En sådan er en acontoudbetaling af den endelige erstatning, og en udbetalt foreløbig erstatning, kan ikke senere kræves tilbagebetalt.

Indtast din opgave i formularen i dag

Diverse type af områder, hvor det ofte er nødvendigt at få hjælp fra en profesionel advokat:
  • Arveret
  • EU & Konkurrence
  • Køb af bolig
  • Særeje
  • Sø- og transportforsikring

Få 3 Advokat Svenstrup tilbud


Eksempler på advokat i 9230 Svenstrup

Advokat Ulrik Andreas Henriksen
Broagervej 2
9260 Gistrup
CVR: 37877077
Hjemmeside
Advokaterne i Nibe
Skalhuse 5
9240 Nibe
CVR: 12626134
Hjemmeside
Advokatfirmaet Kvadrat
Hobrovej 395
9200 Aalborg SV
CVR: 36458151
Hjemmeside