Advokat Støvring

  • Få 3 gode tilbud fra advokater i Støvring
  • Udfyld formularen online på bare 7 minutter
  • Billig advokat - Gør som mange andre gør

Få 3 Advokat tilbud
LegalDesk

Ageras

Sammenlign priser med 3 tilbud på advokat i Støvring

16. juli 2018. Dødsboer beskattes efter dødsboskatteloven, der har det formål at sikre en skatteretlig kontinuitet. l modsat fald ville optjente avancer og genvundne afskrivninger ikke komme til beskatning. Beskatningen foretages forskelligt afhængig af behandlingsmåden.
Dødsboer, der afsluttes ved boudlæg uden skiftebehandling og boer, der udlægges til ægtefællen udleveres til forenklet privat skifte, hvor ægtefællen er enearving.
Boer hvor ægtefællen i øvrigt er enearving, og boer, der udleveres til hensidden i uskiftet bo, medmindre der forinden er skiftet med en eller flere arvinger, er ikke selvstændige skattesubjekter, jf. nærmere dødsboskatteloven §§ 1 og 58. Bortset fra de tilfælde, hvor boet afsluttes ved boudlæg, vil skattepligten normalt overgå til ægtefællen ved de ikke skattepligtige boer. Få 3 fordelagtige tilbud på en advokat i Støvring.

Forældrenes hæftelse

Som udgangspunkt er børn over 4 år selv erstatningsansvarlige. Dog er der i 2009 indført en begrænset hæftelse for forældrene, når børnene er hjemmeboende og under 18 år. Forældrene hæfter med indtil 7.500 kroner. Barnet hæfter selv for beløb over 7.500 kroner.
Det er den eller de, der har forældremyndighed over barnet. der hæfter. Har begge forældremyndigheden hæfter de solidarisk. Det betyder, at kreditor har henvende sig til den af forældrene de vil vedrørende hele beløbet.
Beløbet er pr. barn og gælder for hver skade et barn forvolder. Hvis barnet er dækket af en ansvarsforsikring, vil denne dække skaden, medmindre barnet har forårsaget skaden med vilje for eksempel hærværk.

Find godkendte advokatkontorer her

Nogle advokater har specialiseret sig i enkelte emner f.ex.
  • Administration af fast ejendom
  • Blokader og strejker
  • Corporate forsikring
  • Ejeraftale
  • Fejl og mangler

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 9530 Støvring

Forældreadvokaten
Søndervang 30
9530 Støvring
CVR: 34387036
Hjemmeside
Mogens Olesen ApS
Hæsumvej 7
9530 Støvring
CVR: 16504343
Hjemmeside
TF Advokatanpartsselskab
Mastruphøj 120
9530 Støvring
CVR: 35632018
Hjemmeside