Advokat i Støvring

  • Få 3 godkendte tilbud fra advokater i Støvring
  • Udfyld skemaet online på under 2 minutter
  • Spar 25 pct på en potentiel advokat

Få 3 tilbud

Beskatning af dødsbo

3. august 2017. Dødsboer beskattes efter dødsboskatteloven, der har det formål at sikre en skatteretlig kontinuitet. l modsat fald ville optjente avancer og genvundne afskrivninger ikke komme til beskatning. Beskatningen foretages forskelligt afhængig af behandlingsmåden.
Dødsboer, der afsluttes ved boudlæg uden skiftebehandling og boer, der udlægges til ægtefællen udleveres til forenklet privat skifte, hvor ægtefællen er enearving.
Boer hvor ægtefællen i øvrigt er enearving, og boer, der udleveres til hensidden i uskiftet bo, medmindre der forinden er skiftet med en eller flere arvinger, er ikke selvstændige skattesubjekter, jf. nærmere dødsboskatteloven §§ 1 og 58. Bortset fra de tilfælde, hvor boet afsluttes ved boudlæg, vil skattepligten normalt overgå til ægtefællen ved de ikke skattepligtige boer.

Forældrenes hæftelse

Som udgangspunkt er børn over 4 år selv erstatningsansvarlige. Dog er der i 2009 indført en begrænset hæftelse for forældrene, når børnene er hjemmeboende og under 18 år. Forældrene hæfter med indtil 7.500 kroner. Barnet hæfter selv for beløb over 7.500 kroner.
Det er den eller de, der har forældremyndighed over barnet. der hæfter. Har begge forældremyndigheden hæfter de solidarisk. Det betyder, at kreditor har henvende sig til den af forældrene de vil vedrørende hele beløbet.
Beløbet er pr. barn og gælder for hver skade et barn forvolder. Hvis barnet er dækket af en ansvarsforsikring, vil denne dække skaden, medmindre barnet har forårsaget skaden med vilje for eksempel hærværk.

Find godkendte advokatkontorer her

Nogle advokater har specialiseret sig i enkelte emner f.ex.
  • Administration af fast ejendom
  • Blokader og strejker
  • Corporate forsikring
  • Ejeraftale
  • Fejl og mangler

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat i 9530 Støvring
Advokat Mikkelsen
Grangårdscentret 45
9530 Støvring
CVR: 65102412
Hjemmeside
Mogens Olesen ApS
Hæsumvej 7
9530 Støvring
CVR: 16504343
Hjemmeside
Forældreadvokaten
Søndervang 30
9530 Støvring
CVR: 34387036
Hjemmeside