Advokat Sorø

  • Få 3 eftertragtede tilbud fra advokater i Sorø
  • Udfyld onlineskemaet på under 7 minutter
  • Billig advokat - Udfyld vores online skema i dag

Få 3 Advokat Sorø tilbud
Ageras Advokattilbud

Få 3 tilbud på advokat hjælp i Sorø - 100 pct gratis

Her er nogle eksempler på opgaver, der typisk udføres af en advokat i Sorø. Juridisk rådgivning til private - for eksempel nabostrid, boligkøb, skødeskrivning, forældremyndighedssag, konkurs, arvesag, gæld, ægtepagt, formueforvaltning eller kontraktgennemgang. Spar penge på en erfaren og billig Sorø advokat.
Retssager - en advokat forbereder en sag, som skal for retten og er privatpersonens eller virksomhedens repræsentant under selve retssagen. Juridisk rådgivning til erhverv - for eksempel virksomhedsstiftelse, ansættelser, køb af erhvervsejendomme, skattespørgsmål eller international lovgivning.
Ejendomsadministrator - Udlejningsejendomme har ofte en advokat som ejendomsadministrator på grund af de mange love og regler, der findes på dette område. Udarbejdelse af juridisk bindende dokumenter - for eksempel ansættelseskontrakter, testamenter, gavebreve eller overdragelsespapirer.

Hvad synes advokaten om jeres bryllup?

Tal med en advokat inden du siger ja i kirken eller på rådhuset. Det er forventningerne til fremtiden, der fylder mest, når vi finder den, vi gerne vil være sammen med resten af livet. Et ægteskab eller partnerskab har imidlertid nogle juridiske konsekvenser, som der er god grund til at kende eller være opmærksom på.
Hvad sker der for eksempel med jeres hus, hvis I gifter jer og senere bliver skilt. Det er temmelig vigtigt, at I taler med en advokat, som kan rådgive Jer og tage sig af juridiske og økonomiske spørgsmål om f.eks. ægtepagt og særeje.
En familieadvokat tilbyder en neutral samtale med jer begge, der kan forebygge og løse fremtidige konflikter. Familieadvokaten kan på god og professionel vis stille de spørgsmål, I enten ikke selv er opmærksomme på, eller som er svære at få rejst. Det kan være om særeje, om børn eller andre praktiske forhold.

Retssager om lejeforhold

Har udlejer anlagt sag mod dig, eller ønsker du at anlægge sag mod udlejer? Retssager om lejeforhold vedrører hovedsageligt følgende forhold:
  • Lejens størrelse
  • Ret til at foretage ændringer i det lejede
  • Art og omfang af ydelser, der skal betaltes til udlejer
  • Udlejers ret til at opsige lejeforholdet
  • Omfang og størrelse af udlejers krav i anledning af fraflytning

Få 3 Advokat Sorø tilbud


Eksempler på advokat i 4180 Sorø

Advokat Martin Vangkilde Hansen
Alleen 11 A
4180 Sorø
CVR: 85223313
Hjemmeside
Plexus Advokater
Fulbyvej 15
4180 Sorø
CVR: 33775369
Hjemmeside
Advokatgården Sorø I/S
Torvet 4
4180 Sorø
CVR: 64063413
Hjemmeside