Advokat i Skødstrup

  • Få 3 godkendte tilbud fra advokater i Skødstrup
  • Udfyld formularen online på mindre 4 minutter
  • Spar 20 pct på en pålidelig advokat

Få 3 tilbud

Notartestamenter

3. august 2017. Enhver dansker kan frit vælge mellem oprettelse af notartestamente eller vidnetestamente. Arveloven indeholder i § 63 regler om notartestamenter. Testamentet skal underskrives eller vedkendes for notaren. Derefter forsynes testamentet med notarens påtegning, der efter arvelovens § 63 skal indeholde erklæring om testators identitet, om testator var i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente, hvilke personer der var til stede under notarialforretningen, og andre omstændigheder, som kan være af betydning for testamentets gyldighed.
Typisk vil et notartestamente indeholde en klausul om, at den kopi, der opbevares i notarialarkivet, skal kunne danne grundlag for skiftet i tilfælde af originalens bortkomst.

Eksempel på nødret

Som eksempel kan nævnes, at man gennem et vindue ser et stearinlys antænde et gardin. Man ved, at der bor en ældre person i boligen, og at vedkommende er hjemme. Man slår naboens vindue itu og går gennem dennes bolig for at komme beboeren til undsætning. dette tilfælde vil der være tale om lovligt udøvet nødret, og beboeren i hvis interesse vinduet blev ødelagt, er ansvarlig for skaden.
Hvis den, der udøver nødret, Selv kommer til skade med sin person, eller pågældende får skade på sine ting, kan pågældende som udgangspunkt ikke forlange erstatning for dette tab.
Hvis den skadevoldende handling går ud over, hvad der er nødvendigt og proportionalt, er udøveren ansvarlig for den del af skaden, som er forårsaget af den ikke lovligt udøvede nødværge.

Spar mindst 10% på din opgave

En liste med et udvalg af emner som behandles af advokater i Skødstrup.
  • Regnskabsanalyse
  • Salg af udlejningsejendomme
  • Testamente
  • Udbudsret
  • Varemærker og design

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat i 8541 Skødstrup
Advokatfirmaet Kurt Siggaard ApS
Hjembækvej 64
8500 Grenaa
CVR: 30495136
Hjemmeside
Wegener Jessen
Blåbærhaven 29
8520 Lystrup
CVR: 27534023
Hjemmeside
Lindhardt Steffensen Advokater
Bredgade 6
8560 Kolind
CVR: 15230487
Hjemmeside