Advokat i Sjælland

  • Få 3 friske tilbud fra advokater i Sjælland
  • Udfyld onlineskemaet på under 2 minutter
  • Spar 15 procent på en reel advokat

Få 3 tilbud

Advokater til konkurrencedygtige priser

3. august 2017. Få gratis og nemt 3 attraktive tilbud fra advokater i region Sjælland. Spar en masse penge og lad os gøre al det hårde arbejde med at skaffe tre godkendte tilbud til dig. Du får udelukkende tilbud fra kvalitetskontrollerede advokatfirmaer, så du undgår dyre overraskelser.
Advokatfirmaerne konkurrerer med flere andre advokatfirmaer på Sjælland om din opgave. Det betyder at de tilbud du modtager, er rigtig konkurrencedygtige. Vores net af professionelle advokatfirmaer på Sjælland dækker alle sagsområder indenfor advokatfaget. Det betyder, at vi kan håndtere alle typer af advokatsager – store som små, nemme som svære.
Uanset om du mangler en billig advokat til en nem opgave som skødeskrivning, eller du har en kompliceret virksomhedssag, så finder vi de rigtige advokatfirmaer på Sjælland, der er specialister i lige netop din advokatopgave

Hvad er tvangsarv?

Har du oprettet et testamente? I modsat fald gælder (normalt) reglerne om tvangsarv. Tvangsarv betyder, at en arving har krav på en vis del af arven, som du er tvunget til at respektere. Tvangsarven sætter altså en grænse for, hvad du kan bestemme i et testamente.
Udtrykket tvangsarvinger dækker de arvinger, der har krav på tvangsarv, det vil mere præcist sige dine livsarvinger og din ægtefælle. Alle andre arvinger ifølge loven, f.eks. forældre, søskende, nevøer, niecer, onkler og tanter er med andre ord ikke tvangsarvinger.
Børn bliver ved med at være tvangsarvinger - også som voksne, hvor du måske ikke længere mener, at du har nogen økonomiske forpligtelser overfor dem. Har du for eksempel et barn, som du ikke har set i 30 år, er det stadig din tvangsarving.

Beregning af erhvervsevnetabs erstatning

Erstatningen udregnes ved at gange den opregulerede årsløn med 10, som er kapitaliseringsfaktoren. og gange beløbet med erhvervsevnetabsprocenten jf. erstatningsansvarslovens § 6. Erstatningen kan højst udgøre 8.712.500 kr. Der er ikke nogen maksimal årsløn, men udelukkende et maksimalt erstatningsbeløb.
Ved en årsløn på 250.000 kr. på skadestidspunktet og en årsløn efter skaden på 150.000 kr. mister skadelidte 100.000 kr., hvilket svarer til et erhvervsevnetab på 40 procent. Erstatningen er årslønnen på 250.000 kr. x 10 (kapitaliseringsfaktoren) x 40 procent (erhvervsevnetabet).
Regnestykket: 250.000 x 10 x 0.40 (svarer til 40 %) = 1.000.000 kr. i erstatning. Herefter fradrages for alder. Det betyder, at hvis skadelidte er 45 år på skadestidspunktet, fradrages 1 procent for hvert år, pågældende er over 29 år.

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat i 4160 Sjælland
Advokat Martin Vangkilde Hansen
Alleen 11 A
4180 Sorø
CVR: 85223313
Hjemmeside
Hans Henning Andersen
Kulerupvej 11
4140 Borup
CVR: 11484107
Hjemmeside
Advokat Bjarne Corvinius Klintbøl
Porsemosen 18
4160 Herlufmagle
CVR: 72751957
Hjemmeside