Advokat i Sønderjylland

  • Få 3 lokale tilbud fra advokater i Sønderjylland
  • Udfyld skemaet online på mindre 4 minutter
  • Spar 15 pct på en godkendt advokat

Få 3 tilbud

Hvad er forskellen på fast pris og timepris?

3. august 2017. Der er mange spørgsmål at stille, når man pludselig får brug for en advokat - Hvad koster en advokat i Sønderjylland? Hvad er den gængse timepris for en advokat i Sønderjylland? Hvordan finder man en kvalitetssikret advokat, som samtidig ikke er for dyr?
Der findes to hovedtyper af afregningsformer i advokaterhvervet - fast pris og timepris. Fast pris betyder, at du får en pris på den samlede opgave inden opgaven påbegyndes. Fast pris benyttes ofte til simple sager som f.eks. skødeskrivning, gavebrev osv, hvor tidsforbruget er kendt.
Timepris anvendes normalt, hvor det samlede tidsforbrug for advokaten ikke er kendt. Det gælder i større sager, hvor man måske endda skal i byretten for at få afgjort sagen. En normal advokattimepris i Sønderjylland ligger på 1.500 - 2.000 kr i timen.

Grov og simpel uagtsomhed

Uagtsomhed opdeles i grov og simpel uagtsomhed, hvilket har betydning i forhold til regres i for eksempel færdselsloven. Hændelige uheld kan ikke danne grundlag for et erstatningskrav, medmindre handlingen er omfattet af objektivt ansvar.
Simpel uagtsomhed dvs. tilfælde, hvor man ikke har tænkt sig godt nok om, er nok til, at man i erstatningshenseende har handlet culpøst. Vurderingerne af en handlings culpøse natur afhænger af den bonus pater målestok, som man bruger til at karakterisere handlingen.
Når det vurderes, hvorvidt skadevolder har handlet som bonus pater, sammenligner man med en samvittighedsfuld fornuftig person på samme alder og udviklingstrin som skadevolder.
Det betyder, at hvis skadevolder er et femårigt barn sammenlignes handlingen med, hvordan en femårig bonus pater ville handle. På samme måde sammenlignes med en bonus pater pædagog, lærer, læge, bilist osv.

Hvordan forløber en småsagsproces?

Ved sager om småsagsproces hjælper byretten begge parter med sagen, herunder med at formulere deres påstande og evt. få en sagkyndig til vurdere arbejdet. Der er i øvrigt adgang til, at andre end advokater kan møde i retten for en part.Småsagsprocessen kan kun anvendes i byretssager.
Hvis sagen er omfattet af småsagsreglerne, anvendes disse, medmindre parterne aftaler andet. Småsagsreglerne kan ikke anvendes i sager om ægteskab, forældremyndighed, faderskab, værgemål, prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse eller i private straffesager.
De almindelige regler om sagsomkostninger anvendes i sager efter småsagsprocessen, herunder regleme om, at den tabende part skal erstatte den vindende part dennes udgifter i forbindelse med retssagen. Ved sager med hovedforhandling af en varighed af indtil 2 timer vil omkostningen afhænge af en konkret vurdering af arbejdets omfang.

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat i 6640 Sønderjylland
Holstedadvokaten.dk
Nørregade 2
6670 Holsted
CVR: 26107245
Hjemmeside
Skovhuset ApS
Langeskovvej 2 B
6650 Brørup
CVR: 16559776
Hjemmeside
Steensgaard Advokatanpartsselskab
Ryttervej 60
6600 Vejen
CVR: 36091061
Hjemmeside