Advokat Sæby

  • Få 3 hurtige tilbud fra advokater i Sæby
  • Udfyld formularen på mindre end 5 minutter
  • Billig advokat - Spar nemt tid og penge

Få 3 Advokat tilbud
LegalDesk

Ageras

Indhent 3 gratis tilbud fra advokat i Sæby nu!

26. juli 2018. Indtil der er truffet beslutning om boets behandlingsmåde, er der ikke umiddelbart nogen bestemt person, der kan drage omsorg for boets aktiver. Dødsboskifteloven § 8 pålægger derfor enhver, der er i besiddelse af den afdødes aktiver, at opbevare disse på betryggende måde.
Kan det ikke ske uden væsentlige ulemper eller omkostninger, kan skifteretten fritage den pågældende for denne pligt. l øvrigt har enhver, der har kendskab til, at aktiver ikke opbevares på betryggende måde, pligt til at underrette skifteretten derom. Få tre tilbud på en reel advokat i Sæby.
Er boet insolvent, afsiger skifteretten kendelse om insolvensbehandling. Det medfører bl.a., at konkurslovens regler om gensidigt bebyrdende aftaler, om omstødelse, om konkursordenen samt om skiftesamlinger og afstemning finder anvendelse.

Den almindelige rimelighedsbetragtning

lsær ved erstatningsansvar hos meget unge mennesker. eller hvor skadelidte ingen økonomiske midler har af betydning, bliver den almindelige rimelighedsbetragtning brugt af dommeren.
Reglen i § 24. stk. 1, skal ses i sammenhæng med § 24 jvf. nedenfor. Ifølge § 24, stk. 2 kan der ses helt eller delvis bort fra skadelidtes medvirken til skaden. Ved krav om erstatning til den, der har mistet en forsørger, gælder det samme om afdødes medvirken.
lfølge retspraksis bruges denne bestemmelse ikke, hvis erstatningen, der skal udbetales, udbetales fra et forsikringsselskab. Som udgangspunkt er også børn. som er over 4 år erstatningsansvarlig for skader, de forvolder. Efter § 24, er unge mennesker under 15 år erstatningsansvarlige på lige fod med personer over 15 år.

Få løst dit problem her

Her er eksempler på typer af sager som en effektiv advokat i Sæby kan få ekspederet.
  • Omstrukturering
  • Personalehåndbøger
  • Rekonstruktion
  • Samejeoverenskomst
  • Trafikskade

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 9300 Sæby

Advokaterne på Torvet
Frederikshavnsvej 2 B
9300 Sæby
CVR: 16072133
Hjemmeside
Bakkevej Advokatanpartsselskab
Bakkevej 5
9300 Sæby
CVR: 21253782
Hjemmeside
Jelmir Advokatanpartsselskab
Karetmagervej 26
9300 Sæby
CVR: 25019563
Hjemmeside