Advokat Rebild

  • Få 3 hurtige tilbud fra advokater i Rebild
  • Udfyld skemaet online på kun 3 minutter
  • Billig advokat - Indhent gratis 3 tilbud fra lokale firmaer

Få 3 Advokat Rebild tilbud
Ageras Advokattilbud

Eksempler på
vejnavne i 9520

Sverriggårdsvej
Østerbygade
Kummerhøjvej
Gerdingvej
Hanesvinget
Bentevej
Birkedammen
Petersmindevej
Kildebakken
Bavnehøjvej
Troldbakkevej
Nyvej
Mølholmvej
Stendalsvej
Vinkelvej
Under Broen
Ranunkelvej
Teglgårdsvej
Sejlstrup Hedevej
Sct Jørgensvej

Sammenlign priser med 3 tilbud på advokat i Rebild

Dødsboet omfatter naturligvis kun den afdødes formue. Er der helt eller delvist formuefællesskab, må dette imidlertid også skiftes. Til brug for afgrænsningen af ægtefællernes formuesfære skal den efterlevende ægtefælle udfærdige en opgørelse over samtlige sine aktiver og passiver.
Der angives, om disse aktiver og passiver er fælleseje eller fuldstændigt særeje jævnfør dødsboskifteloven § 76, og den efterlevende ægtefælle skal efter anmodning dokumentere oplysningemes rigtighed. Få 3 gode tilbud på en advokat i Rebild kommune. Spar 31% på en Rebild advokat.
Endvidere har ægtefællen pligt til opfyldelse af vederlagskrav, betaling eller sikkerhedsstillelse for gæld, som begge hæftede for, regnskabsaflæggelse for dispositioner over aktiverne efter dødsfaldet samt opfyldelse af boslodskravet efter de almindelige regler herom.

Erstatningsansvarsloven § 7 om årsløn

Der tages udgangspunkt i skadelidtes fulde årsløn jf. erstatningsansvarsloven § 7. Hovedreglen er, at årslønnen i de seneste 12 måneder før datoen for skaden benyttes.
Hvis indtægten de sidste 12 måneder før skaden ikke giver et retsvisende billede af værdien af skadelidtes arbejdskraft på skadestidspunktet, skal årslønnen i stedet fastsættes skønsmæssigt jf. lovens § 7, stk. 2.
Skønnet skal være udtryk for værdien af skadelidtes arbejdsevne på tidspunktet for tilskadekomsten. Fastsættelsen af erhvervsevnetabet foretages ud fra en bedømmelse af, hvilken lønindtægt skadelidte ved eget arbejde kunne eller burde kunne opnå.

Find reelle advokatfirmaer her

I Rebild kommune kan du få 3 advokattilbud uanset din placering:
  • Nørager
  • Stenild
  • Grynderup
  • Kjertrup
  • Store Binderup

Få 3 Advokat Rebild tilbud


Eksempler på advokat Rebild

Helle Larsen Advokatanpartsselskab
Mejerigade 3
9560 Hadsund
CVR: 31614694
Hjemmeside
Argument Advokatfirma
Aalborgvej 57, Dollerup
9520 Skørping
CVR: 34234981
Hjemmeside
Mogens Olesen ApS
Hæsumvej 7
9530 Støvring
CVR: 16504343
Hjemmeside