Advokat Rebild

  • Få 3 gennemarbejdede tilbud fra advokater i Rebild
  • Udfyld formularen online på kun 7 minutter
  • Billig advokat - Undgå uprofessionelle firmaer

Få 3 Advokat tilbud
LegalDesk

Ageras

Sammenlign priser med 3 tilbud på advokat i Rebild

14. juli 2018. Dødsboet omfatter naturligvis kun den afdødes formue. Er der helt eller delvist formuefællesskab, må dette imidlertid også skiftes. Til brug for afgrænsningen af ægtefællernes formuesfære skal den efterlevende ægtefælle udfærdige en opgørelse over samtlige sine aktiver og passiver.
Der angives, om disse aktiver og passiver er fælleseje eller fuldstændigt særeje jævnfør dødsboskifteloven § 76, og den efterlevende ægtefælle skal efter anmodning dokumentere oplysningemes rigtighed. Få 3 gode tilbud på en advokat i Rebild kommune.
Endvidere har ægtefællen pligt til opfyldelse af vederlagskrav, betaling eller sikkerhedsstillelse for gæld, som begge hæftede for, regnskabsaflæggelse for dispositioner over aktiverne efter dødsfaldet samt opfyldelse af boslodskravet efter de almindelige regler herom.

Erstatningsansvarsloven § 7 om årsløn

Der tages udgangspunkt i skadelidtes fulde årsløn jf. erstatningsansvarsloven § 7. Hovedreglen er, at årslønnen i de seneste 12 måneder før datoen for skaden benyttes.
Hvis indtægten de sidste 12 måneder før skaden ikke giver et retsvisende billede af værdien af skadelidtes arbejdskraft på skadestidspunktet, skal årslønnen i stedet fastsættes skønsmæssigt jf. lovens § 7, stk. 2.
Skønnet skal være udtryk for værdien af skadelidtes arbejdsevne på tidspunktet for tilskadekomsten. Fastsættelsen af erhvervsevnetabet foretages ud fra en bedømmelse af, hvilken lønindtægt skadelidte ved eget arbejde kunne eller burde kunne opnå.

Find reelle advokatfirmaer her

I Rebild kommune kan du få 3 advokattilbud uanset din placering:
  • Nørager
  • Stenild
  • Grynderup
  • Kjertrup
  • Store Binderup

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 9520 Rebild

Forældreadvokaten
Søndervang 30
9530 Støvring
CVR: 34387036
Hjemmeside
Advokatfirmaet Søndergaard
Pakhusstræde 5
9500 Hobro
CVR: 28184298
Hjemmeside
Susanne Korgaard - familiejurist
Bentevej 4
9520 Skørping
CVR: 36375388
Hjemmeside